obiščite nas na Facebook-u

Dejavnosti društva

V okviru Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana potekajo različne interesne dejavnosti z namenom združevanja in zadovoljevanja različnih strokovnih, kulturno-razvedrilnih, športno-rekreativnih in drugih interesov članstva in širše skupnosti. V zadnjih letih namreč vedno več pozornosti posvečamo delovanju v širšem družbenem interesu.

Najpomembnejša strokovna dejavnost je priprava in izvedba različnih strokovnih izobraževanj, t. i. kliničnih večerov in simpozijev DMSBZT Ljubljana. Aktivnosti potekajo tudi na področju raziskovanja v zdravstveni negi, kjer deluje raziskovalna skupina DMSBZT Ljubljana.

Velik poudarek društvo namenja ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester.

Kulturnoumetniške talente lahko člani našega društva razvijajo in izražajo z s sodelovanjem v likovni sekciji in pevskem zboru Florence.

Svoje zdravje člani krepijo tudi v tečajih joge, na različnih izletih, pohodih in drugih športno-rekreativnih aktivnostih, ki so organizirane v okviru društva.

Pomembno je tudi prijateljsko druženje, zato organiziramo različne izlete ter se udeležujemo nekaterih kulturnih prireditev.

V okviru DMSBZT Ljubljana delujejo sekcije in podružnice: podružnica Zasavje, dejavnosti v Idriji, Sekcija upokojenih medicinskih sester, društvo pa podpira tudi Sekcijo študentov zdravstvene nege, ki deluje pri Zbornici – Zvezi.

Veseli bomo vašega sodelovanja, zato vas vabimo, da se nam pridružite in aktivno sodelujete v posameznih dejavnostih. Veseli bomo tudi vaših pripomb in predlogov.