obiščite nas na Facebook-u

Komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni negi

21.10.2019

Zvočna sprostitev in psihofizična regeneracija s pojočimi Tibetanskimi skledami in ostalimi glasbili

Delavnica bo potekala 21.10.2019 od 17.00 ure do 18.30 ure v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski cesti 14, Ljubljana. Tibetanske zvočne sklede so mali gongi, ki izjemno hitro in močno sproščajo psihofizične blokade, vplivajo na uravnovešanje čustev, odpravljanje strahu, tesnobe, jeze in depresivna stanja.

24.10.2019

Pozitivni učinki in prednosti rastlinske prehrane

Srečanje, ki ga bo vodila gospa Jelena Dimitrijević, bo 24.10.2019 s pričetkom ob 16.00 uriv prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski cesti 14, v Ljubljani.

08.11.2019

Dvigni svojo samopodobo in polno sodeluj pri spremembi kolektivne zavesti

Delavnica bo 08.11. in 09.11.2019, v petek od 16.00 do 20.00, v soboto od 09.00 do 14.00 v društvenih prostorih na Poljanski cesti 14 v Ljubljani. Vodila jo bo priznana strokovnjakinja na področju komplementarnega zdravljenja Milena Plut Podvršič dr.med.

Spoznavanje različnih komplementarnih metod pri zdravljenju in rehabilitaciji ima pri DMSBZT Ljubljana dolgo tradicijo. Zaradi interesa bolnikov in lastne želje po spoznavanju metod, ki jih posamezniki uporabljajo kot dodatek k zdravljenju je DMSBZT Ljubljana v letu 2002 organiziralo simpozij z naslovom »Spoznajmo komplementarno in naravno zdravilstvo tudi v zdravstveni negi«. Ob tem je bila izdana obsežna publikacija. Zaradi odmevnosti sta sledila še dva simpozija na isto temo. To je bil začetek organiziranega spremljanja novosti in aktualnih dogodkov na področju komplementarnega in naravnega zdravilstva. Takratni nosilci te dejavnosti so aktivno sodelovali tudi pri pripravi zakona o zdravilstvu pri Ministrstvu za zdravje.

Zavedamo se, da veliko naših bolnikov s katerimi se srečujemo v vsakdanjem delu, uporablja različne metode naravnega zdravilstva in komplementarne medicine, zato je potreba po seznanjenosti medicinskih sester s temi tehnikami še večja.

Člane seznanjamo z različnimi komplementarnimi metodami zdravljena z namenom poznavanja blagodejnih in izključujočih učinkov  le- teh na psihofizično počutje uporabnikov.
Sodelujemo z vsemi, ki razmišljajo v prid kakovosti življenja, zdravja in neškodovanja bolnikom in zdravstvenim delavcem. Za spoznavanje tega področja izbiramo predvsem tiste metode, ki ne izključujejo uradne medicine.

Nada Sirnik

Plan dela za leto 2019

Na področju komplementarnega in naravnega zdravljenja bomo nadaljevali s spoznavanjem novih pristopov. Načrtujemo:

  • delavnice zvočne kopeli, enkrat mesečo: 28. 1., 18. 2., 13. 3., 15. 4., 20. 5. in 10. 6. 2019;
  • februar – zdravilna zelišča: 20. 2. 2019;
  • marec – dvodnevna delavnica duhovnega razvoja;
  • april – tridnevno izobraževanje Theta hilling;
  • junij – prehrambni pristopi;
  • oktober – dvodnevna delavnica duhovnega razvoja;
  • november – ženska energija.