obiščite nas na Facebook-u

Komplementarno in naravno zdravilstvo v zdravstveni negi

Spoznavanje različnih komplementarnih metod pri zdravljenju in rehabilitaciji ima pri DMSBZT Ljubljana dolgo tradicijo. Zaradi interesa bolnikov in lastne želje po spoznavanju metod, ki jih posamezniki uporabljajo kot dodatek k zdravljenju je DMSBZT Ljubljana v letu 2002 organiziralo simpozij z naslovom »Spoznajmo komplementarno in naravno zdravilstvo tudi v zdravstveni negi«. Ob tem je bila izdana obsežna publikacija. Zaradi odmevnosti sta sledila še dva simpozija na isto temo. To je bil začetek organiziranega spremljanja novosti in aktualnih dogodkov na področju komplementarnega in naravnega zdravilstva. Takratni nosilci te dejavnosti so aktivno sodelovali tudi pri pripravi zakona o zdravilstvu pri Ministrstvu za zdravje.

Zavedamo se, da veliko naših bolnikov s katerimi se srečujemo v vsakdanjem delu, uporablja različne metode naravnega zdravilstva in komplementarne medicine, zato je potreba po seznanjenosti medicinskih sester s temi tehnikami še večja.

Člane seznanjamo z različnimi komplementarnimi metodami zdravljena z namenom poznavanja blagodejnih in izključujočih učinkov  le- teh na psihofizično počutje uporabnikov.
Sodelujemo z vsemi, ki razmišljajo v prid kakovosti življenja, zdravja in neškodovanja bolnikom in zdravstvenim delavcem. Za spoznavanje tega področja izbiramo predvsem tiste metode, ki ne izključujejo uradne medicine.

Nada Sirnik

Plan dela za leto 2020

Na področju komplementarnega in naravnega zdravljenja  bomo nadaljevali s spoznavanjem novih pristopov ter po potrebi ponovili nekatere vsebin iz preteklosti skladno z željami članstva. Načrtujemo:

  • delavnice zvočne kopeli,  1 x  mesečo, po letnem koledarju
  • januar –  Bovnova terapija (17.1.)
  • marec – Bachove kapljice (9.3.)
  • april – dvodnevna delavnica duhovnega razvoja (metamorfna refleksoterapija, 10 in 11 .4.)
  • november-  dvodnevna delavnica duhovnega razvoja ( integralna medicina)
  • november – Izgradnja osebne trdoživost