obiščite nas na Facebook-u

Spoznajmo homeopatijo

V 19 evropskih državah lahko homeopatijo prakticirajo le zdravniki, ker je priznana kot metoda zdravljenja. V ostalih državah lahko zdravijo zdravniki, vendar ne kot zdravniki – profesionalni homeopati in imajo pri zdravljenju številne omejitve. V posameznih evropskih državah je homeopatsko zdravljenje  dostopno tudi v nekaterih bolnišnicah. Ponekod pa imajo  tudi  izključno homeopatske bolnišnice.

Na DMSBZT Ljubljana smo pripravili srečanje z naslovom »Spoznajmo Homeopatijo« z namenom seznaniti se z homeopatskim načinom zdravljenja, možnostmi zdravljenja, dostopnosti in svetovanju uporabnikom.

Prvem delu nas je gospa  Irena Franja Gorišek, dr. med.spec.  šolske medicine popeljala skozi zgodovinski oris homeopatije in kratek pregled zgodovine homeopatije v Sloveniji. Predstavila nam je homeopatijo kot sistem zdravljenja, pravila in metodologijo dela; znanstvene raziskave v homeopatiji; položaj homeopatije v Evropi in v svetu in tudi zakonsko ureditev v Sloveniji.

Spoznali smo, da je homeopatija stara že skoraj 200 let. Ime ji je dal njen utemeljitelj nemški zdravnik in kemik dr. Samuel Hahnemann. Hahnemann se ni mogel vključiti in sprejeti medicinskega  sistema tega časa je leta 1790 zapustil svojo zdravniško prakso in se začel ukvarjati s prevajanjem strokovne literature iz področja kemije, medicine in splošne literature. Med prevajanjem dela škotskega zdravnika Cullena – Treatise on Materia Medica je naletel na razlago delovanja skorje kininovca pri zdravljenju malarije. Z razlago, da kinin zdravi malarijo zaradi svojega tonizirajočega učinka na želodec se ni strinjal in zato je opravil prvi preizkus na sebi. Nato je začel  preizkušati različne substance na sebi , svojih prijateljev in  sorodnikov. Vse simptomi, ki so se razvili ob preizkusih  je   beležil in na osnovi teh zapisov je začel poizkusno zdraviti bolnike, ki so imeli podobne simptome, kot preizkuševalci. Pri zdravljenju je uporabljal zelo nizke doze zdravil, ki pa niso dale vedno zaželenih rezultatov. Tako je začel zdravila redčiti in kasneje tudi pretresati. S tako pripravljenimi zdravili so se rezultati zdravljenja precej izboljšali. Ta princip zdravljenja je Hahnemann poimenoval Similia similibus curentur – podobno se zdravi spodobnim. O svojih metodah zdravljenja je napisal nekaj člankov in knjigi Organon of the Medikal Art in Materia medica pura.

Homeopatija se je na slovenskem razširila že v prvi polovici 19. stoletja preko Avstrije in Madžarske. Njen velik zagovornik je bil je bil Matevž Faust Gradišek (1776 – 1837), prior usmiljenih bratov in zdravnik, ki je zaradi homeopatskega zdravljenja prihajal v spore z zdravniki takratne uradne medicine. V tistem času so se v lekarnah po večjih slovenskih mestih prodajala tudi homeopatska zdravila, ki so prodajala vse do obdobja med obema vojnama.

Homeopatsko zdravljenje se začne z obiskom pri zdravniku homeopatu, ki traja uro in več. Ta se sestoji se iz anamneze, ki je natanko strukturirana in usmerjena (razčlenitev glavnih težav, pregled preteklih težav, splošni simptomi, mentalni simptomi in družinska anamneza) in še  pregled bolnika.  Pred začetkom izbire zdravila je potrebno simptome urediti po pomembnosti. Na začetku zdravljenja lahko pride do poslabšanja stanja, kar pomeni da je zdravilo sprožilo reakcijo, ki večinoma potrjuje da je zdravilo pravilno izbrano. Po prvem poslabšanju naj bi sledilo izboljšanje. Zdravljenje lahko traja različno dolgo, odvisno od narave bolezni in odziva organizma, starosti bolnika, discipline bolnika  in seveda od pravilne izbire zdravila. Pri akutnih boleznih, če je bilo zdravilo pravilno izbrano pride do izboljšanja zelo hitro, po navadi že v prvih urah po zaužitju zdravila. Vendar je potrebno omeniti, da je homeopatija učinkovita predvsem pri kroničnih in ponavljajočih se težavah.

Področje homeopatije ureja v Sloveniji Zakon o zdravilstvu, kjer piše, da lahko homeopatijo, izvajajo le osebe, ki imajo diplomo medicinske fakultete, pridobljena znanja iz homeopatije in veljavno licenco  pridobljeno v skladu s tem zakonom.  Vendar pa drugi zakon,  Zakon o zdravniški službi zdravniku prepoveduje ukvarjanje z zdravilsko dejavnostjo zaradi česar mu grozi ne izdaja oziroma odvzem licence. In prav zaradi tega zakona ter  zakona o zdravilih in pravilnika o homeopatskih zdravilih za humano uporabo, so sedaj dostopna  določena homeopatska zdravila v slovenskih lekarnah. Ta so se na policah  pojavila ponovno leta 2011.

Izvajanje homeopatije v lekarni sta nam predstavili  magistrici farmacije Maja Petrovčič in Klavdija  Novak iz lekarne na Dobrovi. Poudarek je bil na značilnostih homeopatije, ki je zasnovana na teh temeljih in sicer:

  • Podobno zdravimo s podobnim-  pomeni, da zdravilo ali snov, ki pri zdravem človeku povzroči določene simptome, zdravi podobne pri bolnem.
  • Uporaba minimalnih odmerkov in uporaba potenciranih zdravil ( pripravljena so s potenciranjem, kar pomeni, da določeno snov redčijo in pretresajo )
  •  Življenjska sila – zakon globalnosti ( homeopatija zdravi človeka kot celoto)

Predstavili so postopek izdelave zdravil, shranjevanje zdravil in način svetovanja posameznikom. Homeopatska  zdravila so pri nas  na voljo v obliki kroglic, v tujini  pa tudi v obliki kapljic, mazil, injekcij, svečk, kapljice za oči… Stekleničke so opremljene z imenom zdravila, način potenciranja, stopnja potence, zdravilna oblika in količina zdravila, serijsko številko in roka uporabe.  V slovenskih  lekarnah je trenutno na voljo 29 homeopatskih zdravil  proizvajalca iz Avstrije in  so namenjena samozdravljenju. Vsa ta  zdravila imajo dovoljenje za promet JAZMP. Predavateljici sta predstavili posamično vsa zdravila in njihovo uporabo. Svetovanje in navodila pacientom pri samozdravljenju z homeopatskimi zdravili v lekarni opravlja pooblaščeni magister farmacije z opravljenim strokovnim izpitom in dodatnim usposabljanjem iz tega področja.

Vse tri predavateljice so se strinjale, da se homeopatsko zdravljenje odlično dopolnjuje z konvencionalnim, vendar da je potrebno poudariti, da pri nekaterih bolezenskih stanjih pomaga izključno konvencionalna medicina in je homeopatija le koristen dodatek zdravljenju.

Zanimanje za temo je bilo izjemo, tako da so številna vprašanja deževala kar med predstavitvami. Na veliko odgovorov je bilo potrebno počakati do konca in/ ali se individualno posvetovati.

Janja Filipovič in Nada Sirnik

homeopatija.jpg