obiščite nas na Facebook-u

Svetovna zdravstvena organizacija je leto 2020 razglasila za LETO MEDICINSKIH SESTER IN BABIC

2020, leto medicinskih sester in babic - Medicinske sestre in babice imamo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvenih storitev. Smo ljudje, ki svoje življenje posvečamo skrbi za matere in otroke; izvajanje življenjsko pomembnih cepljenj in zdravstvenih nasvetov; skrbimo za starejše in na splošno zadovoljujemo vsakodnevne nujne zdravstvene potrebe prebivalcev. Pogosto smo prvi in edini zdravstveni skrbniki v svojih skupnostih. Svet bo za dosego splošnega zdravstvenega varstva do leta 2030 potreboval še 9 milijonov medicinskih sester in babic.
 

Aktualno

                  

Pravila nagradne igre na Facebook profilu DMSBZT Ljubljana

Nagradna igra bo potekala od 4.7.2020 do 30.9.2020 na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/dmsbztlj. Namen nagradne igre je krepiti prepoznavnost društva preko družabnega omrežja Facebook.

Napovednik dogodkov

18.07.2020

131. pohod Bučka - Brestanica - Bohor -Kostanjevica na Krki

Po poteh okupacijske meje - 4. del. Pohod in vožnja po trebanjsko - sevniškem hribovju, grad Rajhenburg in mesto Kostanjevica na Krki .
18.7.2020

09.08.2020

Strokovna angleščina ali nemščina

Srednja zdravstvena šola Ljubljana ponuja brezplačne tečeje strokovne angleščine ali nemščine za zaposlene.

17.09.2020

Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege - modul licenca

Izobraževanje s področja etike, ki sodi med obvezne vsebine za podaljšanje licence, bo, 17. septembra 2020 v predavalnici » Uradnega lista, Dunajska cesta 167«, Ljubljana.

24.09.2020

Kakovost in varnost v zdravstvu - Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege bo v četrtek, 24.09.2020 v predavalnici "URADNEGA LISTA" Dunajska cesta 176, Ljubljana, s pričetkom ob 07.30 uri.

25.09.2020

Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi

Izobraževanje bo v petek, 25.9.2020 na sedežu DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana. Za člane DMSBZT Ljubljana NI KOTIZACIJE in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

02.10.2020

Zakonodaja s področja zdravstva – modul licenca

Program, ki bo izveden 2.10.2020, je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »zakonodaje s področja zdravstva« v licenčnem obdobju.

25.10.2020

Medicinske sestre tečemo na 25. Ljubljanskem maratonu!

DMSBZT Ljubljana bo pokrilo stroške prijavnine za 35 svojih članov. Prijave do zasedbe prostih mest (35) oz. do petka 31. julija 2020.

Zadnje slike iz fotogalerije