obiščite nas na Facebook-u

Kontakt

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Poljanska cesta 14
1000 Ljubljana
(01) 430 53 47
(041) 754 695
info@drustvo-med-sester-lj.si

facebook.com/dmsbztlj
 

Đurđa Sima (051) 686 094 djurdja.sima@siol.net Đurđa Sima, predsednica društva
predsednica društva, članica izvršnega odbora, koordinatorica področja Gibalno športne aktivnosti
 
mag. Peter Požun   peter.pozun@siol.net Peter Požun, podpredsednik društva
podpredsednik društva za splošne zadeve, član izvršnega odbora
 
Gordana Lokajner (041) 691 023 gordana.lokajner@gmail.com Gordana Lokajner, podpredsednica društva
podpredsednica društva za izobraževalno, raziskovalno dejavnost in založništvo, članica izvršnega odbora
 
Nada Sirnik (031) 329 360 nada.sirnik@t-2.net Nada Sirnik, podpredsednica društva
podpredsednica za interesne dejavnosti, članica izvršnega odbora, Komplementarno in naravno zdravilstvo v ZN
 
Irma Kiprijanovič (041) 754 695 irma.kiprijanovic@gmail.com Irma Kiprijanovič, poslovna sekretarka
poslovna sekretarka
 
Irena Buček Hajdarević (031) 210 635 irena.bucek@gmail.com Irena Buček Hajdarević, članica izvršnega odbora
članica izvršnega odbora
 
Peter Koren (031) 304 494 peter.koren65@gmail.com Peter Koren, član izvršnega odbora
član izvršnega odbora, urednik spletnih strani
 
dr. Andreja Kvas (041) 946 140 andreja.kvas@kabelnet.net dr. Andreja Kvas, članica izvršnega odbora
članica izvršnega odbora
 
Maja Marija Vidrih (031) 842 091 maja.vidrih@kclj.si Maja Marija Vidrih, članica izvršnega odbora
članica izvršnega odbora
 
Marina Velepič (031) 222 936 marina.velepic@gmail.com Marina Velepič, članica izvršnega odbora
članica izvršnega odbora, nosilka področja Etika v zdravstveni in babiški negi
 
Jerca Zrimšek (040) 232 663 jerica.zrimsek@gmail.com Jerica Zrimšek, članica izvršnega odbora
članica izvršnega odbora, pohodništvo
 
Damjan Remškar (041) 754 691 damjan.remskar@gmal.com Damijan-Remškar, član izvršnega odbora
član izvršnega odbora
 
Sabina Vihtelič (041) 427 962 sabina.vihtelic@siol.net Sabina Vihtelič, članica izvršnega odbora
članica izvršnega odbora
 
Katja Hribar (031) 317 263 hribarca2@gmail.com Katja Hribar, joga
joga
 
Majda Jarem brunšek (040) 230 457 brunsek.majda@gmail.com Majda Jarem Brunšek, likovna dejavnost
likovna dejavnost
 
Saša Kotar (040) 204 193
(01) 522 22 28
sasa.kotar@kclj.si Saša Kotar, izletništvo
izletništvo
   
Marija Olga Koblar (031) 495 456 olga.koblar@gmail.com Marija Olga Koblar, sekcija upokojenih medicinskih sester
Sekcija upokojenih medicinskih sester  
   
Boža Pirkovič (041) 239 004 pirkovic.boza@gmail.com Boža Pirkovič, Podružnica Zasavje
Podružnica Zasavje  
   
Rok Hatze   rok.hatze@gmail.com Rok Hatze, urednik Facebook profila
urednik Facebook profila