obiščite nas na Facebook-u

Mednarodno sodelovanje

Mednarodna pogodba o sodelovanju z Združenjem zdravstvenih delavcev Srbije, oz. Društvom medicinskih sester in tehnikov Srbije

Dogovor o sodelovanju s Savezom udruženja zdravstvenih radnika Beograda

Področni dogovor o sodelovanju med Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana in Savezom udruženja zdravstvenih radnika Beograda:

Program dela za leto 2016

Med pomembne aktivnosti društva štejemo medregijsko povezovanje, zato se bomo  znotraj svojih načrtovanih aktivnosti vključevali v aktivnosti,ki bodo krepile strokovne in  stanovske povezave medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov na nacionalni ravni.

Udeležili se bomo mednarodnih konferenc, z aktivnimi prispevki.
Nadaljevali bomo sodelovanje v skladu s Sporazumom o strokovnem sodelovanju s Savezom zdravstvenih radnika Republike Srbije in enako s Savezom zdravstvenih radnika Beograda. Sodelovanje na strokovnih srečanjih, ki jih organizira Hrvatska udruga medicinskih sestara. Tudi sodelovanje na strokovnih srečanjih, ki jih organizira Udruga medicinskih sestara i tehničara Republike Srbske so že tradicionalna. Načrtovana je tudi udeležba na kongresu združenja medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Makedonije. S svojimi aktivnostmi bomo krepili stike znotraj širše regije.