obiščite nas na Facebook-u

Organi društva

Vodstvo

Đurđa Sima, predsednica društva
(051) 686 094, djurdja.sima@siol.net

mag. Peter Požun, podpredsednik društva za splošne zadeve
 peter.pozun@siol.net

Gordana Lokajner, podpredsednica društva za izobraževalno, raziskovalno dejavnost in založništvo
(041) 691 023, gordana.lokajner@gmail.com

Nada Sirnik, podpredsednica društva za interesne dejavnosti
(031) 329 360, nada.sirnik@t-2.net

Izvršni odbor

Izvršni odbor Društva medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Upravni odbor

Člani upravnega odbora DMSBZT Ljubljana za obdobje 12.10.2017 do  11.10.2021:

Branko Bregar
Irena Buček Hajdarević
Majda Čaušević
Nataša Čermelj
Dejan Doberšek
Sonja Dobrovc
Zlatko Grubešić
Andreja Gruden
Rok Hatze
Katja Hribar
Majda Jarem Brunšek
Andreja Jesenovec
dr. Radojka Kobentar
 

     

Marija Olga Koblar
Katarina Kočnar
Peter Koren
Saša Kotar
dr. Andreja Kvas
Gordana Lokajner
Lucija Matič
Edita Meden
Gordana Njenjić
dr. Ruža Pandel Mikuž
mag. Boža Pirkovič
Helena Plaznik
mag. Peter Požun
 

     

Erika Predalič
Bernarda Prosenc
Blanka Pust
Damjan Remškar
Đurđa Sima
Nada Sirnik
Ana Strauch
Petra Šest Pleško
Marina Velepič
Marija Maja Vidrih
Sabina Vihtelič
Andreja Vovk
Jerica Zrimšek
 

Nadzorni odbor

Saša Kotar, predsednica
Gordana Njenić, članica
mag. Boža Pirkovič, članica

Razsodišče

dr. Radojka Kobentar, predsednica častnega razsodišča društva