obiščite nas na Facebook-u

Priznanje »Srebrni znak« in naziv »Častne članice« Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v letu 2003

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v letu 2003 v skladu s Pravilnikom o priznanjih petič podeljuje priznanje svojim članom za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, skrbi za stanovsko, kulturno, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitvi vloge in pomena dela medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

V letu 2003, Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana za izjemen doprinos k razvoju in prepoznavnosti društva prvič podeljuje naziv častne/ga člana/ice društva. Tako kot »srebrni znak« naziv podeljujemo posameznikom, osebam, ki so s svojim delom pomembno prispevale k uspešnemu delu društva.

Priznanje »častni član društva« v letu 2003 prejmeta: