obiščite nas na Facebook-u

Priznanje »Srebrni znak« in naziv »Častne članice« Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v letu 2005

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana je v letu 2005 v skladu z Pravilnikom o priznanjih podelilo priznanja društva »SREBRNI ZNAK« za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, skrbi za stanovsko, kulturno, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitvi vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

DMSBZT Ljubljana podeljuje naziv »Častni/a član/ica» društva osebam, ki so s svojim delom pomembno prispevali/e k uspešnemu delu društva.

Dobitnika naziva Častni član društva v letu 2005: