obiščite nas na Facebook-u

Priznanje »Srebrni znak« in naziv »Častne članice« Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v letu 2006

DMSBZT Ljubljana, v letu 2006, v skladu z Pravilnikom o priznanjih, podeljuje priznanja društva »Srebrni znak« in naziv »Častne članice (častnega člana)« društva. »Srebrni znak« društva prejme član/ica društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, skrbi za stanovsko, kulturno, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitvi vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

DMSBZT Ljubljana podeljuje naziv »častne članice« društva osebam, ki so s svojim delom pomembno prispevale k uspešnemu delu društva.

Priznanja so bila podeljena na 7. simpoziju DMSBZT Ljubljana, 4. 12. 2006 na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani. Priznanja sta podeljevala predsednica društva Darinka Klemenc in podpredsednik društva Peter Požun.

V letu 2006 prejme naziv »častne članice« društva: