obiščite nas na Facebook-u

Priznanje »Srebrni znak« in naziv »Častne članice« Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v letu 2007

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana je na 8. simpoziju, 27. 11. 2007, na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani podelilo priznanja »SREBRNI ZNAK« in naziv »Častnega člana« društva. Priznanja in naziv so bili podeljeni v skladu s Pravilnikom o priznanjih DMSBZT Ljubljana, kjer je navedeno, da »priznanja prejmejo člani društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, skrbi za stanovsko, kulturno, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitvi vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru«. V letu 2007 je bil sprejet sklep IO društva, da bo podeljenih osem priznanj Srebrni znak.

DMSBZT Ljubljana podeljuje naziv »častnega člana» društva osebam, ki so s svojim delom pomembno prispevale k uspešnemu delu društva.

Dobitnik naziva »Častne članice« društva v letu 2007 je: