obiščite nas na Facebook-u

Priznanje »Srebrni znak« in naziv »Častne članice« Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v letu 2008

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana (DMSBZT Ljubljana), je v letu 2008 desetič podeljevalo najvišje priznanje »Srebrni znak« in naziv »Časti/a član/ica društva«. Priznanja in naziv so bili podeljeni v skladu s Pravilnikom o priznanjih DMSBZT Ljubljana, kjer je navedeno, da priznanje »Srebrni znak« prejmejo člani društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, skrbi za stanovsko, kulturno, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje, razvijanje stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Naziv »Častni/a član/ica« društva prejme oseba, ki je s svojim delom pomembno prispevala k uspešnemu delu društva.

Komisija za priznanja v sestavi: Peter Koren, Marina Velepič in Irena Keršič Ramšak, se je sestala 11. novembra 2008 v prostorih društva. Priznanja in naziv so bili podeljeni na 9. simpoziju DMSBZT Ljubljana, na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, dne 27. novembra 2008.

Priznanja in naziv sta podeljevali predsednica društva Đurđa Sima in podpredsednca Zdenka Dovč.

Dobitnice Srebrnega znaka in naziva Častne članice DMSBZT Ljubljana 2008
Dobitnice Srebrnega znaka in naziva Častne članice DMSBZT Ljubljana 2008

Dobitnice »Srebrnega znaka« v letu 2008 so:

Dobitnica naziva »Častne članice« društva v letu 2008 je: