obiščite nas na Facebook-u

Priznanje »Srebrni znak« in naziv »Častne članice« Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v letu 2009

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana (DMSBZT Ljubljana), je v letu 2009 že enajstič podeljevalo najvišje priznanje »Srebrni znak« in naziv »Častni/a član/ica društva«. Priznanja in naziv so bili podeljeni v skladu s Pravilnikom o priznanjih DMSBZT Ljubljana, kjer je navedeno, da priznanje »Srebrni znak« prejmejo člani društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, skrbi za stanovsko, kulturno, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje, razvijanje stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Naziv »Častni/a član/ica« društva prejme oseba, ki je s svojim delom pomembno prispevala k uspešnemu delu društva.

Komisija za priznanja v sestavi: Peter Koren, Marina Velepič in Irena Keršič Ramšak, se je sestala 28. oktobra 2009 v prostorih društva. Priznanja in nazivi so bili podeljeni na 10. simpoziju DMSBZT Ljubljana, na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, dne 27. novembra 2009.

Priznanja sta podeljevali predsednica društva Đurđa Sima in podpredsednca Andreja Kvas.

Dobitnice srebrnega znaka in naziva častni član društva 2009
Dobitnice srebrnega znaka in naziva častni član društva 2009

Dobitnice »Srebrnega znaka« v letu 2009 so:

Dobitnici naziva »Častni član društva« v letu 2009 sta: