obiščite nas na Facebook-u

Priznanja Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v letu 2010

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana je na 11. simpoziju, ki je potekal 26.11.1010 že dvanajsto leto zapored podelilo priznanja društva – priznanja za aktivno delo v društvu, za dosežke v praksi zdravstvene in babiške nege ter za osebni prispevek k delu in razvoju društva.

Srebrni znak je najvišje priznanje društva, ki ga prejme član društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester in babic; skrbi za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje svojih članov, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

V letošnjem letu so bila prvič podeljena tudi posebna priznanja: Plaketa društva.
Plaketa društva je pisno priznanje članu društva za posebne dosežke in/ali kakovostno izvajanje zdravstvene in babiške nege v praksi, ter human odnos do pacientov in sodelavcev.

Naziv Častni član prejme oseba, ki ni član društva, je pa s svojim osebnim prispevkom pomembno prispevala k delu in razvoju društva.

Skupinska_slika_foto_B_Timpran.jpg

Dobitnice priznanj Plaketa društva za leto 2010 so:

Dobitnica priznanja Častni član društva za leto 2010 je: