obiščite nas na Facebook-u

Priznanja Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v letu 2011

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana je na 12. Simpoziju društva, ki je potekal, 25.11.2011 na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, že trinajstič podelilo priznanja društva za aktivno delo v društvu, za dosežke v praksi zdravstvene in babiške nege ter za osebni prispevek k delu in razvoju društva.

Srebrni znak je najvišje priznanje društva, ki ga prejme član društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester in babic; skrbi za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje svojih članov, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Plaketa društva je pisno priznanje članu društva za posebne dosežke in/ali kakovostno izvajanje zdravstvene in babiške nege v praksi, ter human odnos do pacientov in sodelavcev.

Naziv Častni član prejme oseba, ki ni član društva, je pa s svojim osebnim prispevkom pomembno prispevala k delu in razvoju društva.

Komisija za priznanja v sestavi: Nada Sirnik, Marina Velepič in Peter Koren je obravnavala vse pravočasno prispele vloge na Razpis, ki je bil objavljen na spletni strani društva in v glasilu Utrip. Na podlagi kriterijev, k jih določa Pravilnik o priznanjih DMSBZT Ljubljana je komisija izbrala dobitnike priznanj.

Priznanja sta podeljevala predsednica DMSBZT Ljubljana ga. Đurđa Sima in podpredsednik DMSBZT Ljubljana g. Peter Požun.

Dobitnice-skupinska.jpg

Dobitnice priznanj Plaketa društva za leto 2011 so:

Dobitnica priznanja Častni član društva za leto 2011 je: