obiščite nas na Facebook-u

Priznanja DMSBZT Ljubljana 2014

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana že šestnajsto leto podeljuje priznanja društva za aktivno delo v društvu, za dosežke v praksi zdravstvene in babiške nege ter za osebni prispevek k delu in razvoju društva.

Srebrni znak je najvišje priznanje društva, ki ga prejme član društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester in babic; skrbi za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje svojih članov, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Plaketa društva je pisno priznanje članu društva za posebne dosežke in/ali kakovostno izvajanje zdravstvene in babiške nege v praksi, ter human odnos do pacientov in sodelavcev.

Naziv Častni član prejme oseba, ki ni član društva, je pa s svojim osebnim prispevkom pomembno prispevala k delu in razvoju društva.

Komisija za priznanja v sestavi: Marija Vidrih, Marina Velepič in Peter Koren je obravnavala vse pravočasno prispele vloge na Razpis za priznanja, ki je bil objavljen na spletni strani društva in v glasilu Utrip. Prispelo je šest vlog, oz. nominacij za različna priznanja. Na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o priznanjih DMSBZT Ljubljana je komisija izbrala dobitnike priznanj.

Priznanja so bila podeljena v okviru 15. Simpozija DMSBZT Ljubljana z mednarodno udeležbo, z naslovom: »Prenos informacij v zdravstveni in babiški negi«, ki je potekal 28. novembra 2014 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Priznanja sta podeljevala, ga. Đurđa Sima, predsednica DMSBZT Ljubljana in mag. Peter Požun, podpredsednik DMSBZT Ljubljana.

Dobitnice priznanj skupaj z vodstvom društva in predsednico Zbornice - Zveze

Dobitnice priznanj Plaketa društva za leto 2014 so: