obiščite nas na Facebook-u

Priznanja DMSBZT Ljubljana 2015

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana že sedemnajsto leto podeljuje priznanja društva za aktivno delo v društvu, za dosežke v praksi zdravstvene in babiške nege ter za osebni prispevek k delu in razvoju društva.

Srebrni znak je najvišje priznanje društva, ki ga prejme član društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester in babic; skrbi za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje svojih članov, razvijanju stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Plaketa društva je pisno priznanje članu društva za posebne dosežke in/ali kakovostno izvajanje zdravstvene in babiške nege v praksi, ter human odnos do pacientov in sodelavcev.

Naziv Častni član prejme oseba, ki ni član društva, je pa s svojim osebnim prispevkom pomembno prispevala k delu in razvoju društva.

Komisija za priznanja v sestavi: Marija Vidrih, Marina Velepič in Peter Koren je obravnavala vse pravočasno prispele vloge na Razpis za priznanja, ki je bil objavljen na spletni strani društva in v glasilu Utrip. Prispele so 4. vloge, oz. nominacije za priznanja. Na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o priznanjih DMSBZT Ljubljana je komisija izbrala dobitnike priznanj.

Priznanja so bila podeljena v okviru 16. Simpozija DMSBZT Ljubljana z mednarodno udeležbo, z naslovom: "RAZVOJNE USMERITVE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE", ki je potekal 27. novembra 2015 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Dobitniki priznanj s predsednico in podpredsednico društva

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana je prejelo zahvalo Zbornice – Zveze.

Dobitnik priznanja Plaketa društva za leto 2015 je: