obiščite nas na Facebook-u

Priznanja DMSBZT Ljubljana 2018

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana letos, že dvajseto leto, podeljuje priznanja društva za aktivno delo v društvu, za dosežke v praksi zdravstvene in babiške nege ter za osebni prispevek k delu in razvoju društva.

V letošnjem letu je na Razpis za priznanja, ki je bil objavljen na spletni strani društva in v glasilu Zbornice - Zveze Utrip prispelo 5 vlog. Komisija za priznanja v sestavi: Marija Vidrih, Marina Velepič in Peter Koren je na osnovi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o priznanjih DMSBZT Ljubljana, ugotovila, da predlagani kandidati izpolnjujejo razpisne pogoje in so dobitniki priznanj.

Srebrni znak je najvišje priznanje društva, ki ga prejme član društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester in babic; skrbi za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje svojih članov, razvijanje stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Naziv »Častni član društva« prejme oseba, ki ni član društva, je pa s svojim delom pomembno  prispevala k uspešnemu delu in razvoju društva.

Dobitniki priznanj z vodstvom društva

Priznanje »častni član društva« v letu 2018 prejme: