obiščite nas na Facebook-u

Priznanja DMSBZT Ljubljana 2019

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT) Ljubljana letos, že enaindvajseto leto, podeljuje priznanja društva za aktivno delo v društvu, za dosežke v praksi zdravstvene in babiške nege ter za osebni prispevek k delu in razvoju društva.

Komisija za priznanja v sestavi: Marija Vidrih, Marina Velepič in Peter Koren je obravnavala vse pravočasno prispele vloge na Razpis za priznanja, ki je bil objavljen na spletni strani društva in v glasilu Zbornice - Zveze Utrip. Prispelo je 7 predlogov za priznanja in komisija je na osnovi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o priznanjih, izbrala dobitnike priznanj.

Srebrni znak je najvišje priznanje društva, ki ga prejme član društva za dolgoletno aktivno delovanje v društvu, še posebej za aktivno delovanje in sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester in babic; skrb za kulturno, stanovsko, izobraževalno, raziskovalno, socialno in športno delovanje svojih članov, razvijanje stikov med člani in med društvi ter krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Plaketa društva je pisno priznanje članu društva za posebne dosežke in/ali kakovostno izvajanje zdravstvene in babiške nege v praksi, ter human odnos do pacientov in sodelavcev.

Dobitnice priznanj z vodstvom društva.jpg

Dobitnici priznanja Plaketa društva za leto 2019 sta: