obiščite nas na Facebook-u

Prenos informacij v zdravstveni in babiški negi

Zbornik 15. simpozija naslovnica.jpg

Zbornik prispevkov 15. simpozija DMSBZT Ljubljana, 28.11.2014

Spodaj lahko preberete izročke predavanja Nataše Pirc Musar, univ. dipl. prav. z naslovom: Varovanje podatkov o pacientih in molčečnost