Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege ter zakonodaja s področja zdravstva

Datum in čas
16. 06. 2022 | 17. 06. 2022


DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV LJUBLJANA

VAS VABI NA DVODNEVNO IZOBRAŽEVANJE

POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA – MODUL LICENCA

DNE 16. IN 17. JUNIJA 2022

LOKACIJA: predavalnica »Uradnega lista, Dunajska cesta 167«, Ljubljana

Program obveznega izobraževanja po določbah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (UR. l. RS.: 152/20).

Dvodnevno strokovno izobraževanje, poleg vsebin s področja poklicne etike ter pravne ureditve zdravstvene dejavnosti daje udeležencem tudi razširjen nabor informacij iz delovne prakse ter jih aktivno vključuje v obravnavo vsebin izobraževanja.

Vsebine izobraževanja:

  • etika in morala v zdravstveni in babiški negi – osnovni pojmi,
  • teorije etike v zdravstvu, etična načela, etična odgovornost,
  • Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije,
  • komunikacija, medpoklicni odnosi, poklicna/profesionalna podoba v zdravstveni in babiški negi,
  • vrednote v zdravstveni in babiški negi, izzivi poklicne etike v posebnih okoljih in etične dileme, vključno s primeri iz prakse,
  • zdravstvena zakonodaja in pravni viri s področja zdravstva,
  • poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev,
  • pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic,
  • pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti iz delovnega razmerja,
  • delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini in preprečevanje in obravnava nasilja na delovnem mestu pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Za izpolnitev priznanja izobraževanja je potrebna udeležba na obeh dnevih.

 Strokovni program izobraževanja

Četrtek, 16. junij 2022

08.00 – 08.30      Registracija udeležencev.

08.30 – 08.45      Uvod v seminar,  Marina Velepič, viš. med. ses.

08.45 – 10.30      Etika v zdravstveni in babiški negi, Marina Velepič, viš. med. ses.

10.30 – 10.45      Odmor

10.45 – 11.25      Etična odgovornost,  mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.

11.25 – 11.55      Odmor

11.55 – 12.40      Izzivi etike v sodobnem medkulturnem okolju, mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.

12.40 – 12.50      Razprava, Marina Velepič, viš. med. ses.,Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred

12.50 – 13.05      Odmor

13.05 – 13.45      Etična analiza in etično odločanje,  Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

13.45 – 14.45      Predstavitev etičnih problemov iz prakse,   Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

14.45 –  15.10     Preverjanje znanja

15.10 –  15.20      Evalvacija in zaključek seminarja, Marina Velepič, viš. med. ses., Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Petek, 17. junij 2022

 07.30  –  08.00      Registracija udeležencev.

08.00  –  08.10      Pozdrav in predstavitev programa – Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana

08.10  –  10.05      Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti – mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ. dipl. ekon.( UN)

10.05  –  10.15       Odmor

10.15  –  11.15       Pravice pacientov Jožica Trošt Krušec, mag. prava

11.15  –  11.35       Odmor

11.35  –  13.05       Kazenska in odškodninska odgovornost – Mitja Kocmut, dipl. iur.

13.05  –  13.10       Odmor

13.10  –  14.40       Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini – Marko Špoljarič, dipl. iur.

14.40  –  15.10       Preverjanje znanja

15.10  –  15.20       Razprava, zaključek

Kotizacija za nečlane znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.

Za člane DMSBZT  Ljubljana se stroški krijejo iz naslova plačanih članarin – NI KOTIZACIJE. Člani regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% dopusta (plačajo 60,00€ z vključenim DDV).

 Izobraževanje bo potekalo skladno z epidemiološkimi navodili.

 Prijava preko elektronske prijavnice do  12. junija 2022 oziroma do zasedenosti mest (60).

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović –  irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695

Prosimo za točnost!

Za koordinacijo izobraževanj s področja etike:
Marina Velepič, viš. med. ses.

Za koordinacijo izobraževanj s področja zakonodaje
Mag. Peter Požun, viš. med. teh., univ. dipl. ekon. (UN)

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, dipl. m. s.