Mejna osebnostna motnja

Datum in čas
14. 10. 2022


Društvo medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

vabi na seminar

MEJNA OSEBNOSTNA MOTNJA

ki bo v petek, 14. 10. 2022

LOKACIJA: V SPLETNEM OKOLJU – ZOOM

Program:

08.00 – 08.20 Prijava udeležencev v spletno okolje

08.20 – 08.30 Uvodne besede, dr. Radojka Kobentar

08.30 – 09.15 Mejna osebnostna motnja in njene značilnosti, dr. Bojan Varjačič Rajko, klin. psih.

09.15 – 10.00 Funkcioniranje osebe z motnjo v socialnem okolju – družina, šola, delovno mesto, dr. Silva Demšar, dr. med., spec. psihiatrije

10.00 – 10.15 Vprašanja, povzetki in diskusija

10.15 – 10.30 ODMOR

10.30 ­- 11.15 Podpora družine članu z osebnostno motnjo, Anica Pišl, prof.def.

11.15 ­- 12.00 Kje so meje zdravstvene nege – prikaz primera iz prakse, Slavica Roljič, mag. zdr. neg.

12.00­ – 12.10 ODMOR

12.10 -­ 12.55 Psihoterapija oseb z mejno osebnostno motnjo, dr. Bojan Varjačič Rajko, klin. psih.

12.55 ­- 13.30 Delavnica ­ igra vlog s prikazom primera v obravnavi, Anica Pišl, Slavica Roljič

13.30 – 14.00 Razprava in zaključek seminarja, dr. Radojka Kobentar

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam, zdravstvenim tehnikom in drugim sodelavcem v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja s področja osebnostnih motenj in se seznaniti s težavami socialne integracije ter poglobiti razumevanje oseb z motnjo v kliničnem in izvenkliničnem okolju. V obliki predavanj in primerov iz prakse vas bomo seznanili z življenjskimi situacijami in problemi oseb z motnjo.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Radojka Kobentar

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija: izobraževanje je namenjeno članom ljubljanskega društva in NI KOTIZACIJE!

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Prijave preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana do 7. 10. 2022, število mest je omejeno do 40.

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović, GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com

Vljudno vabljeni

Koordinatorica:
Dr. Radojka Kobentar

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, dipl. m. s.