22. SIMPOZIJ »EMPATIJA V PROCESU ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE«

Datum in čas
25. 11. 2022


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana organizira

22. SIMPOZIJ

»EMPATIJA V PROCESU ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE«

Kraj in čas srečanja: Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, dvorana Urška, Dunajska 18,

25. november 2022 s pričetkom ob 08.00 uri

Program srečanja

08.00 – 09.00
REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

09.00 – 09.30
Pozdravne besedeĐurđa Sima, predsednica DMSBZT Ljubljana

Prvi sklop predavanj
Moderatorji: Đurđa Sima & Gordana Lokajner

09.30 – 10.30
Pojem in definicija empatijedoc. dr. Valentina Hribar Sorčan

10.30 – 11.30
Vloga empatičnega komuniciranja v zdravstveni negizasl. prof. dr. Mirjana Ule

11.30 – 12.30
Empatija med digitalnim in analognimizr. prof. dr. Dan Podjed

12.30 – 12.45
Razprava

12.45 – 14.00
Odmor za kosilo

Drugi sklop predavanj
Moderatorji: Nada Sirnik & Sabina Vihtelič

14.00 – 14.30
Ali empatična komunikacija lahko ščiti pred izgorelostjo?Lea Penšek, dr. med.

14.30 – 15.00
Delovanje službe zdravstvene nege v Zavodu za prestajanje kazni Zapora IGMelita Kunej Mesec, dipl. m. s.

15.00 – 15.30
Izgorelost medicinskih sester in njihova uporaba tehnik čuječnostiDijana Došen, dipl. m. s.

15.30 – 16.00
RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK SIMPOZIJA

Programski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, doc.dr. Radojka Kobentar

Organizacijski odbor: Nada Sirnik, Sabina Vihtelič

Za člane DMSBZT Ljubljana je simpozij brezplačen.

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Prijava preko E-prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana do 21. 11. 2022, oziroma do zasedenosti mes (150).
Za dodatne informacije smo dosegljivi po telefonu, ga. Irma Kiprijanović GSM – 041 754 695, ali na elektronski naslov: info@drustvo-med-sester-lj.si

Podpredsednica za področje izobraževanja, raziskovanja in založništva DMSBZT Ljubljana:
Gordana Lokajner, dipl.m.s., univ.dipl.org.

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, dipl. m. s.