21. simpozij DMSBZT Ljubljana z mednarodno udeležbo

Datum in čas
20. 05. 2022


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana organizira

21. simpozij z mednarodno udeležbo naslovom:

»IZPUŠČENA IN NEOPRAVLJENA ZDRAVSTVENA NEGA«

KRAJ IN ČAS SREČANJA: LJUBLJANA – Gospodarsko razstavišče, dvorana Galerija, Dunajska 18 v Ljubljani 20. maj 2022 s pričetkom ob 7:30

Program srečanja

07.30 – 08:45
REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

08:45 – 09.00
Pozdravne besede  Đurđa Sima, predsednica DMSBZT Ljubljana

Prvi sklop predavanj    ModeratorjiĐurđa Sima in Gordana Lokajner

09.00 – 09.45
Neizvedena zdravstvena nega – dejavniki nastanka – Mateja Bahun, viš. pred. in red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica

09.45 – 10.30
Opuščene aktivnosti zdravstvene nege, o katerih so poročale češke medicinske sestre: Rezultati multicentrične študije  –  izr. prof. dr. Renata Zelenikova

10.30 – 11.15
Sindrom izgorelosti in njegova povezava z izpuščeno zdravstveno nego v enotah kritične nege – doc.dr. Adriano Friganovič (Hrvaška)

11.15 – 11.45
Razprava

12.00 – 13.15
KOSILO

Drugi sklop predavanj    Moderatorji: mag. Peter Požun in Nada Sirnik

13.15 – 14.00
Neizvršene aktivnosti zdravstvene nege –  Primož Potočnik, dipl. zn. in doc. dr. Radojka Kobentar

14.00 – 15.00
Kaj smo se naučili iz raziskav o izpuščeni zdravstveni negi v zadnjih 20 letih? – izr. prof. dr. Alvisa Palese, (Italy)

15.00 – 15.30
RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI SIMPOZIJA

Programski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, doc. dr. Radojka Kobentar, mag. Peter Požun, Nada Sirnik
Organizacijski odbor: Nada Sirnik, Zlatko Grubešič, Đurđa Sima, Gordana Lokajner, doc. dr. Radojka Kobentar, mag. Peter Požun

Za člane DMSBZT Ljubljana je simpozij brezplačen.

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Prijava preko prijavnice SPODAJ do 16. 05. 2022, oziroma do zasedenosti mest (250).

Programski odbor si pridružuje pravico sprememb programa simpozija zaradi objektivni okoliščin.

Za dodatne informacije smo dosegljivi po telefonu, ga. Irma Kiprijanović GSM – 041 754 695, ali na elektronski naslov irma.kiprijanovic@gmail.com

Podpredsednica za področje izobraževanja, raziskovanja in založništva DMSBZT Ljubljana:
Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, dipl. m. s.