23. SIMPOZIJ Z MEDNARODNO UDELEŽBO – ALI NAJ OSTANEM (v ZNB) ALI NAJ RAJE GREM? – SKRBIMO ZA PRIHODNOST SODOBNE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE IN ZDRAVJE DRUŽBE

Datum in čas
24. 11. 2023


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana organizira

»23. SIMPOZIJ Z MEDNARODNO UDELEŽBO – ALI NAJ OSTANEM (v ZNB) ALI NAJ RAJE GREM?
– SKRBIMO ZA PRIHODNOST SODOBNE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE IN ZDRAVJE DRUŽBE«

Predstavitev dobrih praks pridobivanja in zadrževanja zaposlenih v zdravstveni in babiški negi

24. 11. 2023

dvorana Urška, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Dunajska cesta 18, Ljubljana

Program srečanja

07.00 – 08.00 Registracija udeležencev

Prvi sklop – Moderatorki: mag Silva Kastelic & Gordana Lokajner

08.00 – 08.20 »Mesto in vloga prostovoljnega društvenega povezovanja in delovanja v podporo poklicem v ZBN«  Đurđa Sima, predsednica društva s podpredsedniki društva DMSBZT Ljubljana

08.20 – 08.40 »SKUPAJ → do cilja« Nataša Vidnar, v.d. Gen. direktorice Direktorata za ZN (MZ)

08.40 – 09.10 »Srečnih 7 – sedem razlogov, da ostanete v poklicu medicinske sestre« Wolfgang Kuttner, dipl. zdravstvenik, predsednik avstrijskega združenja medicinskih sester (predstavnik avstrijskega združenja ZN v EFN)

09.10 – 09. 40 »Izzivi mentorjem za izvajanje mentorstva novim generacijam «  izr. prof. dr. Boris Miha Kaučič & izr. prof. dr. Bojana Filej (Fakulteta za zdravstvene vede v Celju)

09.40 – 10.00 »Je vredno biti medicinska sestra«  Zuzana Tomášková, dipl. m. s, specialistka za neonatalno ZN (UKC Praga, Češka)

10.00 – 10.30 »Delujemo skupaj za zdravstveno nego: izzivi in ​​strategije iz izkušenj pariških bolnišnic «  Alicia Makani, dipl. ms. (Bolnišnica Cochin, Pariz, Francija)

10.30 – 11.00 Razprava in kratek odmor

Drugi sklop – Moderatorja: Đurđa Sima & mag. Peter Požun

11.00 – 11.20 Pomen vzgoje in izobraževanja v pripravi na poklic v zdravstvu«  mag. Silva Kastelic, (SZŠ)

11.20 – 12.00 »Možgansko viharjenje – v iskanju slovenske rešitve«  Đurđa Sima & mag Peter Požun (DMSBZT Lj)

12.00 – 13.00 Čas za kosilo

Tretji sklop – Moderatorki: Nada Sirnik & Katarina Kočnar

13.00 – 13.20 »Ali ima zdravstvena nega prihodnost?«  Snežana Medaković, dipl.m.s. spec. periop. ZN, (članica IO EORNA, predsednica združenja instrumentark in MS v sterilizaciji Srbije, IKVB Dedinje – Beograd, R Srbija)

13.20 – 13.40 »Strategija zaposlovanja in zadrževanja medicinskih sester in babic v Klinični bolnišnici Sveti Duh«  Tanja Lupieri, glavna medicinska sestra bolnišnice Sveti Duh Zagreb( R Hrvaška)

13.40 – 14.00 »Voditeljstvo in karierna pot v ZBN«  Gordana Lokajner, dipl.m.s., univ.dipl.org. (Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana)

14.00 – 14.20 »Medicinska sestra/tehnik na meji – oditi z ali ostati na domači grudi«  Tomislav Kovačević, ZT, (Švica)

14.20 – 14.50 »Je plača pomemben motivator zadrževanja v poklicu« Saša Kotar, viš. med. ses., univ. dipl.ped., (članica republiškega odbora dejavnosti za področje bolnišnic Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije)

14.50 – 15.20 Razprava in zaključek simpozija

Programski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner in mag. Peter Požun
Organizacijski odbor: Nada Sirnik, Bernarda Prosenc, Janja Filipović, Majda Jarem Brunšek in Tanja Vardjan

Za člane DMSBZT Ljubljana je simpozij brezplačen.

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Prijava preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana (številka članske izkaznice) do 20.11.2023, oziroma do zasedenosti mes (150).

Za dodatne informacije smo dosegljivi po telefonu, ga. Irma Kiprijanović GSM – 041 754 695, ali na elektronski naslov: drustvomedsesljubljana@gmail.com

Podpredsednica za področje izobraževanja, raziskovanja in založništva DMSBZT Ljubljana:
Gordana Lokajner, dipl.m.s., univ.dipl.org.

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, dipl. m. s.