Čustva v zdravstveni in babiški negi – STRAH


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

VAS VABI NA SEMINAR

ČUSTVA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI – STRAH

ki bo v petek 24. MARCA 2023

Lokacija: Spletno okolje ZOOM-a.

Program seminarja

8.00 – 8.20       Registracija udeležencev

8.25 – ­8.30       Pozdravni nagovor predsednice Društva, Đurđa Sima, dipl. m. s.

8.30 – 9.10      Prisotnost strahu in kako z njim v zdravstvu, dr. Bojan Varjačič Rajko, univ. dipl. klin. psih.

9.15­ – 10.00    Pojavljanje strahu skozi življenjski ciklus ženske, mag. Metka Skubic, dipl. bab., univ. dipl. ped.

10.05 -10.20   ODMOR

10.25 -10.55   Strah pri obravnavi ljudi v nujni medicinski pomoči – kako ga obvladati, Adnan Selimovič, dipl. zn.

11.00 ­-11.30   (Ne)predvidljivost rakave bolezni, Marjana Bernot, dipl. m. s., uni. dipl. org.

11.30 – 11.40  ODMOR

11.45 ­- 12.15  Soočenje ljudi z izgubo vida, Mirjam Korošec, dipl. m. s., Katja Molek, univ. dipl. psih.

12.20  – 12.50 Gospa sestra a vas je kaj strah? – primer iz prakse, Slavica Roljič, mag.zdr. neg.

12.50 ­ -13.20  Bodite na voljo človeku, ko vas potrebuje – zanj tukaj, Anica Pišl, prof.def., druž. ter.

13.20 ­- 13.25  ODMOR

13.25 – 13.55 Delavnica: Strah me je, nič ne morem? Anica Pišl, Bojan Varjačič Rajko

13.55 – 14.15  Vprašanja, ideje in zaključne misli, Radojka Kobentar

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom drugim sodelavcem v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo prepoznavati in spoznavati čustvena stanja s katerimi se soočamo v zdravstvu in socialnem varstvu ter poglobiti razumevanje čustvenih sprememb vseh deležnikov v procesu obravnave v kliničnem in izvekliničenm okolju. V obliki predavanj in primerov iz prakse vas bomo seznanili z različnimi pogledi na občutenje strahu vključujuč življenjske situacije in probleme s katerimi se srečujemo.

Izobraževanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana, NI KOTIZACIJE. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin.

Program je je v postopku vrednotenja licenčnih točk  pri Zbornici – Zvezi.

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: (številka članske izkaznice, številka licence in vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila) do 17. 2. 2023 oziroma do zasedenosti mest 40.

Dodatne informacije in prijave: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali drustvomedsesljubljana@gmil.com

Vljudno vabljeni!

Koordinatorica programa:
Radojka Kobentar

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima