Čustva v zdravstveni in babiški negi – strah


DMSBZT Ljubljana VAS VABI NA SEMINAR

ČUSTVA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI – STRAH,

ki bo v petek 22. marca 2024 v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Program seminarja

08.00 – 08.20  Registracija udeležencev
08.25 – 08.30  Pozdravni nagovor predsednice Društva, Đurđa Sima, dipl. m. s.
08.30 – 09.10  Prisotnost trahu in kako z njim v zdravstvu, dr. Bojan Varjačič Rajko, univ. dipl. klin. psih.
09.15 – 10.00  Pojavljanje strahu skozi življenjski ciklus ženske, mag. Metka Skubic, dipl. bab., univ. dipl. ped.
10.00 – 10.25  ODMOR
10.25 – 10.55  Bodite na voljo človeku, ko vas potrebuje – zanj tukaj, Anica Pišl, prof.def.,druž. terapevt
10.55 – 11.25  (Ne)predvidljivost rakave bolezni, Marjana Bernot, dipl. m. s., univ. dipl. org.
11.25 – 11.35  ODMOR
11.35 – 12.05  Soočenje ljudi z izgubo vida – Mirjam Korošec, dipl. m. s., Katja Molek, univ.dipl.psih.
12.05 – 12.35  Gospa sestra a vas je kaj strah? – primer iz prakse Slavica Roljić, mag. zdr.nege
12.35 – 13.05  Strah pri obravnavi ljudi v nujni medicinski pomoči – kako ga obvladati, Adnan Selimović,dipl.zn.
13.05 – 13.10  ODMOR
13.10 – 13.40  Dialog pri obravnavi pacienta: Strah me je, nič ne morem? Anica Pišl, prof.def.,druž. terapevt Bojan Varjačič Rajko, univ. dipl. klin. psih.
13.40 – 14.50  Vprašanja, ideje in zaključne misli, Radojka Kobentar

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom drugim sodelavcem v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo prepoznavati in spoznavati čustvena stanja s katerimi se soočamo v zdravstvu in socialnem varstvu ter poglobiti razumevanje čustvenih sprememb vseh deležnikov v procesu obravnave v kliničnem in izvekliničenm okolju. V obliki predavanj in primerov iz prakse vas bomo seznanili z različnimi pogledi na občutenje strahu vključujuč življenjske situacije in probleme s katerimi se srečujemo.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Radojka Kobentar

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice do zasedenosti mest (30), do 15. marca 2024.

Dodatne informacije in prijave: drustvomedsesljubljana@gmail.com ali Irma Kiprijanović 041 754 695.
Program je v postopku vrednotenja licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Izobraževanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana.

Vljudno vabljeni

Koordinatorica programa:
Radojka Kobentar

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima