Ekologija v zdravstvu – iz objektivnih razlogov je izobraževanje odpovedano!


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
vas vabi na seminar

EKOLOGIJA V ZDRAVSVU – 2

ki bo v petek 19.4.2023 s pričetkom ob 08.00 uri – iz objektivnih razlogov je izobraževanje odpovedano!

Lokacija:  Predavalnica DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14

Program seminarja:

08.00 – 08.30 Registracija udeležencev

08.30 – 09.15 Naše okolje – etični vidiki naših ravnanj, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj

09.15 – 10.00  Možgani – odgovor na vplive okolja, dr. Nataša Petrovič, toksikolog

10.00 – 10.30 Odmor

10.30 – 11.15  Percepcija okolja v zdravstveni negi s stališča medicinskih sester, doc. dr. Ljiljana Leskovic

11.15 – 12.00  Zdravje in počutje na delovnem mestu, doc. dr. Sedina Kalender Smajlovič

12.00 – 12.45 Pomen okoljskih dejavnikov pri obravnavi pacientov – primera iz prakse, Saša Mohar, dipl. m. s., mag. manag.

12.50 – 13.35  Delo v skupini 1: Kako z dejanji prispevamo k varovanju naravnega okolja –  moderator: doc. dr. Sedina Kalender Smajlovič in Saša Mohar, dipl. m. s., mag. manag.

12.50 – 13.45  Delo v skupini 2: Vpliv okoljskih dejavnikov na zdravje in počutje – moderator: doc. dr. Ljiljana Leskovic in doc. dr. Radojka Kobentar

13.45 –  14.00   Razprava, ideje in zaključne misli, doc. dr. Radojka Kobentar

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom drugim sodelavcem v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki prepoznavajo širši pomen okolja v skrbi za naš planet, vplivu okoljskih dejavnikov na zdravje na delovnem mestu in pomenu okolja pri obravnavi pacientov.

Seminar je namenjen članom DMSBZT Ljubljana. Program je v postopku  vrednotenja  licenčnih in pedagoških  točk pri Zbornici – Zvezi.

Program je v postopku  vrednotenja  licenčnih in pedagoških  točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave preko elektronske prijavnice do 16.4.2024 oziroma do zasedenosti mest 25.

Dodatne informacije in prijave: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com

Vljudno vabljeni

Koordinatorica programa:
Doc. dr. Radojka Kobentar

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima