Etično klinično popoldne o avtonomiji – pravica pacientov do samoodločanja

Datum in čas
02. 06. 2022


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Vabi na

ETIČNO KLINIČNO POPOLDNE O AVTONOMIJI V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE – PRAVICA PACIENTOV DO SAMOODLOČANJA

ki bo v četrtek 2. junija 2022 s pričetkom ob 16.00  uri

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, Dvorana Povodni mož

Program:

15.30 – 16.00 Registracija za seminar

16.00 – 16.05  Uvod v klinično popoldne – Marina Velepič

16.05 – 16.40  Avtonomija pacienta v praksi zdravstvene nege – Marina Velepič

16.40 – 17.05 Profesionalna avtonomija izvajalcev zdravstvene nege – Gordana Lokajner,

17.05 – 17.35  Avtonomija v babiški negi – viš. pred. Tita Stanek Zidarič

17.35 – 17.45 Razprava

17.45 – 18.00 ODMOR

18.00 – 18.45  Kako do lahke smrti – prof. dddr. Andrej Pleterski

18.45 – 19.00  Razprava – prof. dddr. Andrej Pleterski

19.00 – 19.10 Evaluacija in zaključki seminarja: Marina Velepič, Gordana Lokajner

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram ter babicam zaposlenim v babiški in zdravstveni negi ter oskrbi, ki želijo pridobiti dodatna znanja za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Marina Velepič

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice SPODAJ do 27. 05. 2022 oz. do zasedenosti mest 100.  

Kotizacije za člane DMSBZT NI in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Odgovorna za področje etike:
Marina Velepič

Podpredsednica društva za izobraževalno, raziskovalno dejavnost in založništvo:
Gordana Lokajner

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima