Integriteta in varovanje podatkov v zdravstveni in babiški negi – stebri odličnega zdravstva z mednarodno udeležbo

Datum in čas
17. 03. 2023


Integriteta in varovanje podatkov v zdravstveni in babiški negi (ZBN) – stebri odličnega zdravstva z mednarodno udeležbo

Datum: 17. marec 2023

Lokacija: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Program srečanja

07.30 – 08.15 – REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

08.15 – 08.30 – Nagovor predsednice društva, ga. Đurđe Sima

Prvi sklop predavanj
Moderatorji: Đurđa Sima in Gordana Lokajner

08.30 – 09.30 – Uporabna etika in integriteta v praksi ZBN – mag. Bećir Kečanović, univ. dipl. prav.

09.30 – 10.00 – Izbrani primeri varstva osebnih podatkov v zdravstvu – mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav., samostojni svetovalec

10.00 – 10.15 – Razprava in vprašanja

10.15 – 10.30 – AKTIVNI ODMOR

Drugi sklop predavanj
Moderatorji: mag. Peter Požun in doc. dr. Andreja Kvas

10.30 – 11.00 – Strokovna in etična integriteta v babištvu – Tita Stanek Zidanič, dipl. bab., MSc (UK)

11.00 – 11.30 – Integriteta v zdravstveni negi – (ne)dosegljiva komponenta v aktualnih razmerah slovenskega zdravstvenega sistema – mag. Jožica Eder, dipl.m.s.

11.30 – 11.50 – Varstvo osebnih podatkov v zdravstvu – Sonja Štramec Nemec

11.50 – 12.05 – Razprava in vprašanja

12.05 – 13.00 – ODMOR

Tretji sklop predavanj
Moderatorji: Gordana Lokajner in Matija Omejec

13.00 – 13.30 – Integriteta in etika v raziskovanju v zdravstveni negi – doc. dr. Andreja Kvas

13.30 – 14.00 – Integriteta vodenja in upravljanja v ZNB – mag. Peter Požun

14.00 – 14.30 – Izvajanje na družino osredotočene zdravstvene obravnave v enoti neonatalne intenzivne nege in zagotavljanje zaupnosti in zasebnosti – Zuzana Tomášková, MSc., BSc., DiS., ANNP, RN- specialistka za neonatalno ZN (UKC Praga, Češka)

14.30 – 15.00 – Razprava in zaključki seminarja

Program je namenjen vsem zaposlenim v ZBN pri utrjevanju znanja s področja  dimenzij integritete in varovanja osebnih podatkov v zdravstvu in v  praksi ZBN.  Predavatelji bodo poslušalcem razgrnili teoretično podlago o pojmu integritete in strokovnih vidikov varovanja osebnih podatkov  pri vsakdanjem delu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. V predavatelji bodo poleg teoretične podlage predstavili zaplete in  primer dobrih praks. Program združuje teoretične in praktične vsebine, jih povezuje in poslušalcem ponudi možnost analize ter sinteze podanih vsebin na področju integritete in varovanja podatkov praksi ZBN.

Programski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, mag. Peter Požun, Nada Sirnik, Matija Omejc
Organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, mag. Peter Požun, Nada Sirnik

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.
Izobraževanje je namenjeno članom Društva MSBZT Ljubljana. NI KOTIZACIJE. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin.

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana (številka članske izkaznice, številka licence in e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila) do 13. marca 2023 oziroma do zasedenosti prostih mest (100 mest).

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.
Dodatne informacije: drustvomedsesljubljana@gmail.com (ali na GSM 041 754 695 Irma Kiprijanović)

Podpredsednica za področje izobraževanja, Predsednica DMSBZT Ljubljana:
raziskovanja in založništva DMSBZT Ljubljana:
Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ.dipl. org. Đurđa Sima, dipl. m. s.