Klinično popoldne – Urgentna stanja v pediatriji


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana vabi svoje člane na

klinično popoldne,

URGENTNA STANJA V PEDIATRIJI

ki bo v četrtek, 30. 11. 2023 s pričetkom ob 15.45 uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta14, Ljubljana

Program

15.45 – 16.00 Prijava udeležencev

16.00 – 16.10 Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja, Maja Vidrih

16.10 – 16.35 AKUTNA DIHALNA STISKA, Marko Planinšek, dipl.zn.

16.35 – 17.00 EPILEPTIČNI STATUS, Renata Georgieva, dipl.m.s.

17.00 – 17.25 ANAFILAKSIJA IN UKREPI OB ANAFILAKTIČNI REAKCIJI, Maja Čamernik, dpl.m.s.

17.25 – 17.40 ODMOR

17.40-18.05 OTROK Z VROČINO, Janja Skubic, dpl.m.s.

18.05-18.30 MIŠJA MRZLICA – Hemoragična mrzlica z renalnim sindromom(HMRS), Anja Veber, dipl.m.s. Natalija Sluga, dipl,m.s.

18.30 – 18.55 ZASTRUPITVE PRI OTROCIH, Nadja Fujs, dpl.m.s.

18.55 – 19.00 Čas za vaša vprašanja in diskusijo, zaključne besede, Maja Vidrih

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Anita Štih in Maja Vidrih.
Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice ali po e-pošti do 25.11.2023 oziroma do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 30.

Kotizacije za člane DMSBZT Ljubljana NI in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali drustvomedsesljubljana@gmail.com.

Vljudno vabljeni

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:
Marija Maja Vidrih

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima