Koncept ekologije v zdravstvu – seminar je odpovedan in prestavljen na jesenski termin


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

VAS VABI NA SEMINAR

KONCEPT EKOLOGIJE V ZDRAVSTVU

petek 26. maja 2023 s pričetkom ob 08.00 uri

Lokacija: Predavalnica DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14

Program seminarja

08.00 – 08.20  Registracija udeležencev

08.20 – 08.25  Pozdravni nagovor predsednice Društva, Đurđe Sima, dipl.m.s.

08.30 – 09.15  Okoljski izzivi in njihov vpliv na kakovost življenja ljudi, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj

09.15 – 10.05  Pridobivanje ekoloških kompetenc v učnem procesu, doc. dr. Sedina Kalender Smajlovič

10.05 – 10.35  Odmor

10.35 – 11.25  Dejavniki okolja v teorijah, modelih in konceptih zdravstvene nege, doc. dr. Ljiljana Leskovic

11.25 – 12.15  Pomen okoljskih dejavnikov pri obravnavi pacientov – primera iz prakse, Adnan Selimovič, dipl. zn.

12.15 – 12.25  Odmor

12.25 – 13.15  Kje smo in kaj lahko storimo v zdravstveni in babiški negi za varovanje okolja, Nataša Čermelj, dipl. m. s.

13.15 – 13.30  Vprašanja, ideje in zaključne misli, Radojka Kobentar,

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom drugim sodelavcem v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo spoznavati in prepoznavati ekološke vidike človekovega razvoja z vključevanjem le – teh v proces obravnave s ciljem širšega razumevanja razvoja okoljskih in človeških virov, ki prispevajo k odličnosti storitev in višji stopnji kakovosti življenja ljudi. V obliki predavanj in primerov iz prakse vas bomo seznanili z različnimi pogledi na okoljske dimenzije zdarvstvene in socialne obravnave vključujoč življenjske situacije in probleme s katerimi se vsakodnevno srečujemo.

Seminar je namenjen članom ljubljanskega društva in NI KOTIZACIJE. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijega društva oziroma iz naslova plačanih članarin.

Prijave preko elektronske prijavnice do 20.5.2023 oziroma do zasedenosti mest 30.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Radojka Kobentar

Program je v postopku vrednotenja licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Dodatne informacije in prijave: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali drustvomedsesljubljana@gmail.com

Vljudno vabljeni.

Koordinatorica programa:
Doc. dr. Radojka Kobentar Đurđa

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Sima, dipl. m. s.