Mejna osebnostna motnja

Datum in čas
22. 04. 2022


Društvo medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana vabi na seminar

MEJNA OSEBNOSTNA MOTNJA

ki bo v petek, 22. 04. 2022

LOKACIJA: V SPLETNEM OKOLJU – ZOOM

Program:
08.00 – 08.20
Prijava udeležencev v spletno okolje

08.20 – 08.30
Uvodne besede, dr. Radojka Kobentar

08.30 – 09.15
Mejna osebnostna motnja in njene značilnosti, dr. Bojan Varjačič Rajko, klin. psih.

09.15 – 10.00
Funkcioniranje osebe z motnjo v socialnem okolju – družina, šola, delovno mesto, dr. Silva Demšar, dr. med., spec. psihiatrije

10.00 – 10.15
Vprašanja, povzetki in diskusija

10.15 – 10.30    ODMOR

10.30 – 11.15
Podpora družine članu z osebnostno motnjo, Anica Pišl, prof.def.

11.15 – 12.00
Kje so meje zdravstvene nege – prikaz primera iz prakse, Slavica Roljič, mag. zdr. neg.

12.00 – 12.10    ODMOR

12.10 – 12.55
Psihoterapija oseb z mejno osebnostno motnjo, dr. Bojan Varjačič Rajko, klin. psih.

12.55 – 13.30
Delavnica – igra vlog s prikazom primera v obravnavi  Anica Pišl, Slavica Roljič

13.30 – 14.00
Razprava in zaključek seminarja dr. Radojka Kobentar

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom, ter drugim sodelavcem v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja s področja osebnostnih motenj in se seznaniti s težavami socialne integracije ter poglobiti razumevanje oseb z motnjo v kliničnem in izvenkliničnem okolju. V obliki predavanj in primerov iz prakse vas bomo seznanili z življenjskimi situacijami in problemi oseb z motnjo.

Programsko/organizacijski odborĐurđa Sima, Gordana Lokajner, Radojka Kobentar

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija: izobraževanje je namenjeno članom ljubljanskega društva in NI KOTIZACIJE!

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Prijave preko linkov na prijavnice SPODAJ do 16.4.2022, število mest je omejeno do 40.

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović, GSM 041 754 695  ali irma.kiprijanovic@gmail.com

Vljudno vabljeni

Koordinatorica:
Dr. Radojka Kobentar

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, dipl. m. s.