Nekateri segmenti obravnave v onkološki zdravstveni negi

Datum in čas
24. 03. 2022


Nekateri segmenti obravnave v onkološki zdravstveni negi

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
vabi svoje člane  na klinično popoldne
NEKATERI SEGMENTI OBRAVNAVE V ONKOLOŠKI ZDRAVSTVENI NEGI
ki bo v četrtek 24. 03. 2022 s pričetkom ob 14.45 uri – v spletnem okolju
Program
14.45 – 15.00
Prijava udeležencev v spletno okolje
15.00 – 15.10
Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja, Marija Maja Vidrih
15.10 – 15.30
ROBOTOZACIJA PRIPRAVE CISTOSTATIKOV na Onkološkem inštitutu Ljubljana, asist. Jure Dolenc, mag.farm.
15.30 – 15.45
NOVOSTI NA PODROČJU ŽILNIH DOSTOPOV – periferno vstavljen osrednji venski kateter PICG, Irma Mrzelj, dipl. m. s.
15.45 – 16.00
NOVOSTI NA PODROČJU SISTEMSKEGA ZDRAVLJENJA  ONKOLOŠKIH BOLNIKOV, Lejla Hedžić, dipl. m. s.
16.00 -16.20
NOVOSTI NA PODROČJU TELERADIOTERAPIJE, Emir Kaduzović, dipl. inž. rad.
16.20 -16.45    ODMOR
16.45 – 17.00
CELOSTNA REHABILITACIJA ONKOLOŠKIH BOLNIKOV,  Aleksandra Grbić., mag. zdr. nege., univ. dipl. org.
17.00 -17.20
PREDSTAVITEV DELOVANJA MOBILNEGA PALIATIVNEGA TIMA, Marjana Bernot, univ. dipl.org.
17.20 -17.35
PREDSTAVITEV SPLETNE APLIKACIJE ZA SPREMLJANJE IN POROČANJE O DOSLEDNOSTI HIGIENE ROK PO METODOLOGIJI WHO, Sabina Medjedović, mag. zdr .nege.
17.35- 18.00
Čas za vaša vprašanja in diskusijo, zaključne besede, Marija Maja Vidrih
Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic,  s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.
Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Darija Zupančič, Marija Maja Vidrih.
Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.
Izobraževanje bo potekalo preko spleta.
Prijave sprejemamo preko povezav na elektronske prijavnice SPODAJ do 20.03.2022  oziroma do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 40.
Kotizacije za člane DMSBZT NI  in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.
Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.
Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.
Vljudno vabljeni
Koordinatorica kliničnih popoldnevov:
Maja Vidrih
Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima