OBVLADOVANJE NEPRIJETNIH SIMPTOMOV PRI OSKRBI PACIENTA S KRONIČNO RANO


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana vabi svoje člane na klinično popoldne,

OBVLADOVANJE NEPRIJETNIH SIMPTOMOV PRI OSKRBI PACIENTA S KRONIČNO RANO

ki bo v četrtek 26. 10. 2023 s pričetkom ob 15.00 uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta14, Ljubljana

Program

15.00 – 15.15 Prijava udeležencev
15.15 – 15.20 Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja, Maja Vidrih
15.20 – 15.40 OCENA RANE, Vanja Vilar, viš. med. ses., dipl. ekon., ET
15.40 – 16.00 IZLOČEK, Nisveta Smajić, mag. zdr. nege, Maja Vrhovnik, dipl. m. s., ET
16.00 – 16.20 VONJ, Anđelka Gajić, dipl. m. s.
16.20 – 16.50 ODMOR
16.50 – 17.10 BOLEČINA, Anita Jelen, mag. zdr. nege, ET
17.10 – 17.50 OBLOGE ZA OSKRBO RAN, Nataša Čermelj, dipl. m. s.
17.50 – 18.10 DRUŠTVO ZA OSKRBO RAN SLOVENIJE, Nataša Čermelj, dipl. m. s.
18.10 – 18.30 Čas za vaša vprašanja in diskusijo, zaključne besede, Maja Vidrih

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Maja Vidrih, Nataša Čermelj, Gordana Lokajner.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice ali po e-pošti na spletni strani DMSBZT Ljubljana do 21.10.2023 oziroma do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 30.

Kotizacije za člane DMSBZT NI in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com.

DMSBZT Ljubljana je v sodelovanju z Društvom za oskrbo ran Slovenije (DORS) pripravilo program, z namenom, da se poglobi znanje na področju oskrbe oseb s kroničnimi ranami.

Vljudno vabljeni

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:
Maja Vidrih

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima