OČESNI KIRURŠKI POSEGI ENODNEVNE BOLNIŠNICE


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana vabi svoje člane na klinično popoldne

LOKACIJA: v spletnem okolju ZOOM

OČESNI KIRURŠKI POSEGI ENODNEVNE BOLNIŠNICE

ki bo v četrtek 23. 02. 2023 s pričetkom ob 14.45 uri

Program

14.45 – 15.00 Prijava udeležencev v spletno okolje

15.00 – 15.10 Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja, Maja Vidrih

15.10 –15.40 PREDSTAVITEV ODDELKA ENODNEVNE BOLNIŠNICE OČESNE KLINIKE UKCL IN VLOGA MEDICINSKE SESTRE, Nataša Zorko, dipl.m.s., Nadja Kocbek, dipl.m.s., mag.zdr.nege,

Mateja Mikolič, dipl.m.s.

16.10 – 16.40 BOLEZNI MREŽNICE, doc.dr. Xhevat Lumi, dr.med.

16.40 – 16.55 OKULOPLASTIČNE OPERACIJE, Jožica Rebolj, viš.m.s.

16.55 – 17.10 STRABOLOŠKI POSEGI, asist. Nevena Kaše, dr.med.

17.10 – 17.40 OPERACIJE NA SPREDNJEM SEGMENTU OČESA, asist. Petra Schollmayer, dr.med.  OPERACIJE GLAVKOMA, Saša Mohar, dipl.m.s., mag.manan

17.40 –18.10 POSTOPERATIVNA OBRAVNAVA IN REHABILITACIJA BOLNIKA PO OPERATIVNEM POSEGU NA OČESU, Angela Thaler, dr.med.

18.10 –18.20 Čas za vaša vprašanja in diskusijo, zaključne besede, Maja Vidrih

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Nataša Zorko in Maja Vidrih.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Izobraževanje bo potekalo preko spleta.
Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice ali po e-pošti
do 18. 03. 2023 oziroma do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 40.

Kotizacije za člane DMSBZT Ljubljana NI in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Dodatne informacije: drustvomedsesljubljana@gmail.com ali Irma Kiprijanović GSM 041 754 695

Vljudno vabljeni

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:
Marija Maja Vidrih

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima