Ogled razstave o življenju in delu odličnega slikarja, risarja, restavratorja in grafika Mateja Sternena


Sekcija upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana

vas vabi  na voden ogled razstave o življenju in delu odličnega slikarja, risarja, restavratorja in grafika Mateja Sternena,

v Narodno galerijo Ljubljana,

dne 29. 3. 2023 ob 10.00 uri

Rojen je bil leta 1870 v veliki družini na Verdu pri Vrhniki in umrl leta 1949 v Ljubljani. Izobraževal se je na Dunaju in v Ažbetovi šoli v Munchnu, kjer je imel možnost risati po »živih modelih«. Nanj je vplival tudi slikar Jožef Petkovšek, ki se je vrnil iz Pariza in od tam prinesel svoje študije, salonske kataloge in drugo gradivo. Ob tem si je Sternen ustvaril podobo o svobodni umetnosti, potrpežljivo študiral in se priučil vsega, kar mu je lahko prišlo prav pri prevzemanju naročil. Preživljal se je s svojim »čopičem«.

Sprva ni mogel izbirati med naročili. Delal je kot slikar – dekorater, freskant, slikar v cerkvah, na profanih fasadah in kasneje kot učitelj risanja ter se posvečal restavratorstvu, ki mu je omogočilo eksistenco in mu hkrati zagotovilo ustvarjalno svobodo.
Več o tem in o odnosu med impresionisti ( Grohar, Jama, Jakopič in Sternen ), o njegovem literarnem meščanskem nazoru bomo slišali na srečanju.

Stroške vstopnine krije Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana za svoje člane in članice.

Prijava je možna 23.3.2023 od 13.00 – 15.00 ure GSM 031 495 456 ga. Olga Koblar ali 041754 691 ga. Irma Kiprijanović, število mest je omejeno na 25.

Predsednica Sekcije upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana:
Marija Olga Koblar, s. r.

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, s. r.