Poškodba zaradi pritiska – ostaja še vedno izziv v zdravstveni negi?


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
vabi svoje člane na klinično popoldne

POŠKODBA ZARADI PRITISKA – OSTAJA ŠE VEDNO IZZIV V ZDRAVSTVENI NEGI?

ki bo v četrtek 20.10.2022 s pričetkom ob 15.45 uri v spletnem okolju zoom

Program
15.45 – 16.00
Prijava udeležencev v spletno okolje

16.00 – 16.10
Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja,  Maja Vidrih

16.10 -16.40
POŠKODBA ZARADI PRITISKA, Anita Jelar, mag.manag.v zdr.in soc.,dipl.bab,.ET

16.40 – 17.10
PREPREČEVANJE POŠKODBE ZARADI PRITISKAV ČASU EPIDEMIJE COVID 19, Tadeja Krišelj, dipl.m.s.,univ.dipl,org.,ET

17.10-17.30 ODMOR

17.30 – 18.00
PREVENTIVA POŠKODBE ZARADI PRITISKA NA ODDELKU INTENZIVNE TERAPIJE, Sabina Simonič, dipl.m.s.,ET

18.00 – 18.30
PRIMERNO ORODJE ZA OCENO POŠKODBE ZARADI PRITISKA . PRI OTROKU, mag. Anita Štih, viš.med.ses., univ.dipl.org.

18.30 – 19.00
Čas za vaša vprašanja in diskusijo, zaključne besede, Maja Vidrih

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Nataša Čermelj in Maja Vidrih.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Izobraževanje bo potekalo preko spleta.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice ali po e-pošti  do 15.10. 22 oziroma do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 40.

Kotizacije za člane DMSBZT NI in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com

Vljudno vabljeni

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:
Maja Vidrih

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima