Spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti Šmarja pri Jelšah


Sekcija upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana vabi na spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti Šmarja pri Jelšah dne 22. aprila 2022.

ODHOD avtobusa ob 07.00 uri  iz Tivolija v Ljubljani.
Franc Skaza, veleposestnik, iskren narodnjak, je uspel, da so v Šmarju zgradili cesarsko kraljevo sodišče, sodno palačo in tako je Šmarje postalo sodni okraj. Na njegovo pobudo so postavili novo šolo in leta 1871 kraj povzdignili v Trg. S tem je Šmarje dobilo posebne upravne funkcije in postalo upravno središče Obsotelja in Kozjanskega vse do danes. Sodeloval je pri ustanovitvi gasilskega društva in narodne čitalnice leta 1883. Bil njen prvi predsednik, tajnik pa Anton Aškerc. Skupaj sta leta 1887 dosegla, da je bila  v šmarski šoli uvedena slovenščina kot učni jezik.
Podali se bomo do Skazove hiše – primer izredno lepe, dovršene trške arhitekture druge polovice 19. stoletja. V stari hiši, grajeni v prostem podeželskem stilu, je bila že  leta 1850 prva pošta v Šmarju.
Obiskali bomo Muzej baroka, ki  je navezan na baročno kalvarijo,  postavil Matej Vrečar med leti 1743 in 1753, po vzoru Kalvarije v Gradcu. Velja za najučinkovitejšo baročno scensko postavitev na Štajerskem in širše. V muzeju so originalni, leseni kipi iz 18. stoletja, izdelani v naravni velikosti. Avtorica muzejske postavitve Meta Hočevar, je med mnogimi priznanji prejela tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo.
Seznanili se bomo o muzeju Rotovž v Lembergu, kjer so ohranjene listine in viri, ki pričajo o bogati zgodovini naselja – Trg že pred letom 1368. Pot bomo nadaljevali do »Dvorca Jelšingrad«.  V 18. Stoletju so ga temeljito preuredili v baročni dvorec.
Po 2. svetovni vojni je bil najprej prevzgojni dom, nato pa dom upokojencev.
Seznanili se bomo tudi o Rodeževi ali Sadovškovi domačiji, ki predstavlja vrhunski kulturni spomenik, edino tovrstno ohranjeno etnološko dediščino na Slovenskem.
Druženje bomo zaključili v Kostrivnici in se v večernih urah vrnili v Ljubljano.
Upoštevali bomo epidemiološkima navodila. 
Prispevek: 25,00€
Prijavo sprejema ga. Olga Koblar, GSM 031 495 456, število je omejeno do 30.
Predsednica Sekcije upokojenih medicinskih sester pri DMSBZT Ljubljana:
Olga Marija Koblar
Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima