Starejši – kompetence in potrebe

Datum in čas
27. 05. 2022


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana organizira seminar z naslovom
Starejši – kompetence in potrebe,
ki bo v petek 27. 5. 2022 v okolju ZOOM
Program 
08.00 – 08.25
Registracija udeležencev v ZOOM okolju
08.25 – 08.30
Uvodne besede, doc. dr. Radojka Kobentar
08.30 – 09.15
Perspektiva starejših v sodobni družbi – kompetence in potrebe, doc. dr. Lilijana Leskovic
09.15 ­– 10.00
Prikrajšanost starejših v družbi in možne rešitve ­ asist. mag. Otto Gerdina
10.00 – 10.15 ODMOR
10.15 – 10.45
Podpora starejšim pri krepitvi zdravja, Martina Žerjav, dipl. m. s.
10.45 ­ –11.15
Uspešno spoprijemanje starejših z izgubami, doc. dr. Radojka Kobentar 
11.15 ­– 11.30  ODMOR
11.30 ­–12.00
Družina s starejšim članom – priložnosti in spodbude, Anica Pišl, prof. def., druž. ter.
12.00­ –12.30
Socialna podpora in socialna omrežja, Slavica Roljič, mag. zdr. neg.
12.30 – 12.45
Povzetki in zaključek srečanja, doc. dr. Radojka Kobentar 
Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom, bolničarjem in drugim sodelavcem v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja ter spremeniti perspektivo na področju staranja ljudi, se seznaniti z razvojnimi nalogami v tem življenjskem obdobju s prevzemanjem odgovornosti za aktivno, kompetentno in zadovoljno staranje.
Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Radojka Kobentar
Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk  pri Zbornici – Zvezi.
Seminar bo potekal preko spleta. Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice SPODAJ do 19.5.2025 oziroma do zasedenosti mest do 40.
Seminar je namenjen članom ljubljanskega društva. Kotizacije za člane DMSBZT Ljubljana ni in se krije iz naslova plačanih članarin. 
Dodatne informacije in prijave: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com
Vljudno vabljeni.
Koordinatorica programa:
Doc. dr. Radojka Kobentar
Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima