Starejši – Kompetence in potrebe


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

VAS VABI NA SEMINAR

STAREJŠI – KOMPETENCE IN POTREBE, ki bo v petek 24. 02. 2023
Lokacija: Spletno okolje ZOOM

Program
08.00 – 08.20 Registracija udeležencev v ZOOM okolju
08.20 – 08.30 Pozdravne besede in predstavitev izvedbe seminarja, doc. dr. Radojka Kobentar
08.30 – 09.15 Perspektiva starejših v sodobni družbi – kompetence in potrebe, doc. dr. Ljiljana Leskovic
09.15 –­ 10.00 Prikrajšanost starejših v družbi in možne rešitve ­ asist. mag. Otto Gerdina
10.00 ­– 10.15 ODMOR
10.15 – 10.45 Podpora starejšim pri krepitvi zdravja, Martina Žerjav, dipl. m. s.
10.45 ­– 11.15 Uspešno spoprijemanje starejših z izgubami, doc. dr. Radojka Kobentar
11.15 – 11.30 ODMOR
11.30 ­– 12.00 Družina s starejšim članom – priložnosti in spodbude, Anica Pišl, prof. def.,druž. ter.
12.00­ – 12.30 Socialna podpora in socialna omrežja, Slavica Roljič, mag. zdr. neg.
12.30 – 12.45 Povzetki in zaključek srečanja, doc. dr. Radojka Kobentar

Seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom, bolničarjem in drugim sodelavcem v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja ter spremeniti perspektivo na področju staranja ljudi, se seznaniti z razvojnimi nalogami v tem življenjskem obdobju s prevzemanjem odgovornosti za aktivno, kompetentno in zadovoljno staranje.

Članom DMSBZT Ljubljana so stroški izobraževanja kriti iz naslova plačanih članarin.

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kje bo potekal seminar boste prejeli na vaš E-naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete. Opomnik s strani organizatorja DMSBZT Ljubljana boste prejeli 4 dni pred dogodkom.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Radojka Kobentar

Program je ovrednoten z licenčni in pedagoškimi točkami pri pri Zbornici – Zvezi.

Prijave preko elektronske prijavnice SPODAJ do 17. 2. 2023, število mest je omejeno do 40.

Dodatne informacije in prijave: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali drustvomedsesljubljana@gmail.com
Vljudno vabljeni.

Koordinatorica seminarja:
Doc. dr. Radojka Kobentar

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima