Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED – 11.12.2023 popoldan


TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED – modul licenca

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Izobraževanje bo potekalo v ponedeljek 11. decembra 2023 v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14, s pričetkom ob 14.00. Registracija se bo pričela ob 13.45 uri. Program je o vrednoten z  licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja  »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

PROGRAM DELAVNIC

13.45 – 14.00 Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

14:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
14:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
14:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
15:00 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
15:10 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
15:20 Diskusija, izmenjava mnenj

15:40 ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

16:00 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
16:40 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED
17.00 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
17.40 Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev/

18:00 ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

18:30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
19:00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
19:45 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
20:00 Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160,00€ z vključenim DDV-jem za posameznega udeleženca. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.
Za člane Društva MSBZT Ljubljana, ki imajo poravnane članske obveznosti je izobraževanje brezplačno. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin.
Za preostale člane Zbornice – Zveze (drugih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, je kotizacija 80,00€.
V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence in vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila) do 30. novembra 2023 oziroma do zasedenosti prostih mest (18).

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Dodatne informacije: drustvomedsesljubljana@gmail.com  ali na GSM 041 754 695.

Koordinator delavnic TPO:
Damjan Remškar, s.r.

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, s.r.