Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED – 15.12.2022 popoldan


TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Izobraževanje bo potekalo v četrtek 15. decembra 2022 v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14, s pričetkom ob 14.00. Registracija se bo pričela ob 13.45 uri. Program je o vrednoten z  licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja  »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

PROGRAM DELAVNIC

13.45 – 14.00 Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

14:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
14:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
14:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
15:00 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
15:10 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
15:20 Diskusija, izmenjava mnenj

15:40 ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

16:00 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
16:40 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED
17.00 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
17.40 Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev/

18:00 ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

18:30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
19:00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
19:45 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
20:00 Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Kotizacija znaša 160,00€ z vključenim DDV-jem za posameznega udeleženca.
Za člane DMSBZT Ljubljana se stroški krijejo iz naslova plačanih članarin – NI KOTIZACIJE
Člani regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50%  popusta (plačajo 80,00€ z vključenim DDV). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence in vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila) do 5. decembra 2022 oziroma do zasedenosti prostih mest (16).

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Dodatne informacije: irma.kiprijanovic@gmail.com ali na GSM 041 754 695 ali Damjan Remškar e-naslov: damjan.remskar@gmail.com

Koordinator delavnic TPO:                                                 Predsednica DMSBZT Ljubljana:

Damjan Remškar, s.r.                                                           Đurđa Sima, s.r.