Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED – 18.3.2024 popoldan


TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED – modul licenca

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Izobraževanje bo potekalo v ponedeljek 18. marca 2024 v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14, s pričetkom ob 14.00. Registracija se bo pričela ob 13.45 uri. Program je o vrednoten z  licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja  »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

PROGRAM DELAVNIC

13.45 – 14.00 Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

14:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
14:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
14:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
15:00 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
15:10 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
15:20 Diskusija, izmenjava mnenj

15:40 ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

16:00 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
16:40 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED
17.00 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
17.40 Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev/

18:00 ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

18:30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
19:00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
19:45 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
20:00 Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160,00€ z vključenim DDV-jem za posameznega udeleženca. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.
Člani Zbornice – Zveze (drugih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, je kotizacija 80.00€, člani DMSBZT Ljubljana imajo popust.
V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence in vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila) do 8. marca 2024 oziroma do zasedenosti prostih mest (18).

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Dodatne informacije: drustvomedsesljubljana@gmail.com  ali na GSM 041 754 695.

Koordinator delavnic TPO:
Damjan Remškar, s.r.

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, s.r.