Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Datum in čas
21. 04. 2022


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Izobraževanje bo potekalo v četrtek 21. aprila 2022  DOPOLDNE v prostorih DMSBZT Ljubljana na Poljanski cesti 14, s pričetkom ob 7.30. Registracija se bo pričela ob 7.15 uri.

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi.

Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja  »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

Kotizacija znaša 160,00€ z vključenim DDV-jem za posameznega udeleženca. Za člane DMSBZT Ljubljana se stroški krijejo iz naslova plačanih članarin – NI KOTIZACIJE
Člani regijskih strokovnih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50%  popusta (plačajo 80,00€ z vključenim DDV).
Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

PROGRAM DELAVNIC

7.15-7.30 Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

07:30 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
07:50 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
08:10 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
08:30 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
08:40 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
08:50 Diskusija, izmenjava mnenj
9:10 ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

09:30 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
10:10 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED
10.30 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
11.10 Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev/
11:30 ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

12:00 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
12:30 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
13:15 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
13:30 Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Izobraževanje bo potekalo skladno z epidemiološkimi navodili.

Prijava je možna preko prijavnice SPODAJ do 12. aprila 2022 oziroma do zasedenosti prostih mest (8).

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Koordinator delavnic TPO:
Damjan Remškar, s.r.

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, s.r.