Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED v IDRIJI 31.5.2024


TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED – OBVEZNA VSEBINA

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Izobraževanje bo potekalo v petek, 31. maja 2024 v prostorih Psihiatrične bolnišnice Idrija, Pot Sv. Antona 49, Idrija, “predavalnica-pritličje, stavba S”   s  pričetkom predavanja ob 14.30 uri. Registracija se bo pričela ob 14.15 uri.
Program je ovrednoten z  licenčnimi in pedagoškimi točkami  pri Zbornici – Zvezi

Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja  »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

PROGRAM DELAVNIC

14.15 – 14.30 Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

14:30 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
14:50 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
15:10 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
15:20 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
15:30 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
15:50 Diskusija, izmenjava mnenj

16:10 ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

16:30 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
17:10 Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED
17.30 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
18.10 Reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev/

18:30 ODMOR – priprava na izvedbo scenarijev

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

18:50 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
19:20 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
20:05 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
20:20 Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

Kotizacija za nečlane na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160,00€, za člane 80,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

V ceno je vključena organizacija in izvedba strokovnega srečanja, delavnice, gradivo za udeležence, stroški preverjanja znanja in izdaje potrdila o udeležbi.

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence in vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila) do 27. maja 2024 oziroma do zasedenosti prostih mest (30).

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Dodatne informacije: drustvomedsesljubljana@gmail.com  ali na GSM 041 754 695.

Koordinator delavnic TPO:
Damjan Remškar, s.r.

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, s.r.