TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED v Trbovljah


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira delavnice temeljnih postopkov oživljanja za zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vsebina delavnice je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council.

Izobraževanje bo potekalo v soboto 28. 01. 2023 v predavalnici Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska cesta 12, s pričetkom ob 8.30. Registracija se bo pričela ob 8.00.

Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi. Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

PROGRAM DELAVNIC

8.00-8.30 Registracija

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

08:30 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
08:50
Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
09:10
Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
09:25
Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
09:40
Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
09:50
Diskusija, izmenjava mnenj

10:00 ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

10:30
TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/
11:10
TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh /skupine do 10 udeležencev/

11:50 ODMOR priprava na izvedbo scenarijev

12:00 reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, TPO otrok, tujek v dihalni poti
/ skupine do 10 udeležencev se razdelijo k inštruktorjem, izvedejo tri scenarije/
/ udeleženci ne menjajo inštruktorjev, inštruktorji menjajo opremo, scenarij traja 15 min/


PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

13:00 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

13:30 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja

14:30 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

Zaključna diskusija (potrdilo udeleženci dobijo na e-poštni naslov, ki ga udeleženci  napišejo ob prijavi).

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 160,00€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Za člane Društva MSBZT Ljubljana, ki imajo poravnane članske obveznosti, je izobraževanje BREZPLAČNO. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin. Za preostale člane Zbornice – Zveze (drugih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, je kotizacija 80,00€.

V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: (plačnik/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence in vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila) do 20. januarja 2023 oziroma do zasedenosti prostih mest (40).

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Dodatne informacije: drustvomedsesterljubljana@gmail.com ali na GSM 041 754 695 Irma Kiprijanović

Koordinator delavnic TPO:
Damjan Remškar, s.r.

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, s.r.