Upravljanje s konflikti in odzivanje v konfliktnih situacijah

Datum in čas
21. 03. 2022


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana vabi na srečanje  z naslovom
»Upravljanje s konflikti in odzivanje v  konfliktnih situacijah«
Termin izobraževanja je  ponedeljek, 21 marca 2022  v spletnem okolju ZOOM!
Vodila ga bo gospa Helena Zajec
Ljudje pogosto menijo, da so konflikti neželeni in se jim je treba izogibati, a vsak od nas ima pač različna mnenja in stališča. Vsaka različnost mnenj in stališč pa še ni konflikt. Ločiti je potrebno med nesporazumom in konfliktom.
Biti v konfliktu ni nujno negativna izkušnja. Lahko je celo pozitivna, saj konflikt dvigne dinamiko v skupini, posameznika pa  spodbudi, da uvede določene spremembe v svoje delovanje.
Program:
16.45 – 17.00
Prijava udeležencev v spletno okolje (povabilo udeleženci prejmejo na e-naslov, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje)
17.00 – 17.10
Predstavitev programaNada Sirnik
17.10 – 18.40  Helena Zajec
 •     Zakaj nastajajo in kaj (dobrega) prinašajo
 •     Tipične strategije odzivanja v konfliktih
 •     Prednosti in pomanjkljivosti različnih odzivov.
18.40 -19.10 Helena Zajec
 • Praktična delavnica v skupinah: Kdaj je uporaba posameznih odzivov koristna in kdaj škodljiva?
19.10 – 19.30   Odmor
19.30 – 20.30   Helena Zajec
Preprečevanje konfliktov
 •   Delujmo proaktivno in sprejemajoče
 •   Ustrezna miselna naravnanost v konfliktnih situacijah
 •   Iz problemskega v ciljni okvir – prenos osredotočenja od problemov na reševanje in povezovanje.
 •   Ozaveščanje svojega čustvenega gumba
20.30– 21.00  Helena Zajec
Praktična delavnica v skupinah:
 •     Osebni razvoj: Samoocena mojega odzivanja v konfliktih
 •     Moja prva pomoč v konfliktu.
21.00 – 21.15
Razprava in zaključek, Helena Zajec , Nada Sirnik
BONUS: Udeleženci brezplačno prejmejo:
 •   E-priročnik: 7 Priporočil za doseganje učinkovite komunikacije (avtorice Helene Zajec).
 •   Vprašalnik: Vaš privzet način odzivanja v konfliktu
Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice SPODAJ do 15. marca 2022 oz. do zapolnitve prostih mest (25) ali na irma.kiprijanovic@gmail.com
Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, en dan pred dogodkom, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.
Srečanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana in se stroški krijejo iz naslova plačanih članarin. Udeležba je za njih brez kotizacije.
Kotizacija znaša 60,00€ z vključenim DDV na posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (plačajo 30,00€ z vključenim DDV).
Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Nada Sirnik.
Program je ovrednoten z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici – Zvezi. 
Za področje osebnostnega razvoja
podpredsednica za interesne dejavnosti pri DMSBZT Ljubljana:
Nada Sirnik, l.r.
Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima, l.r.