Z RAZUMEVANJEM GOVORICE TELESA DO BOLJŠIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV IN POZITIVNIH NOTRANJIH STANJ


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana vabi na srečanje  z naslovom

Z RAZUMEVANJEM GOVORICE TELESA

DO BOLJŠIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV IN POZITIVNIH NOTRANJIH STANJ

Srečanje  bo  13. junija 2023  v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski ul. 14,  v Ljubljani.

Vodila ga bo gospa Helena Zajec,univ.dipl.oec., INLPTA trainer, poslovni in osebni coach.

 • 15.45 do 16.00 – Registracija
 • 16.00 do 17.30
  • Ozadje govorice telesa, (ne)resnični miti branja telesne govorice
  • Osnove govorice telesa
  • Telo kot medij sporočanja – preberimo, kakšna čustva, misli in odnos se skrivajo za posameznimi telesnimi gibi in gestami
 • 17.30 do 17.45 – pavza
 • 17.45 do 20.00
  • Telo kot orodje vplivanja – kako drža in geste vplivajo misli in čustvovanja mojih sogovornikov
  • Telo kot moja pot do pozitivnih čustvenih stanj znotraj mene
 • 20.00 do 20.30  – razprava in zaključek

Prijave sprejemamo preko povezav na elektronske prijavnice ali na tel. številko: 041 754 695 (ga. Irma Kiprijanović) do 8. 6. 2023, oziroma do zasedenosti (30).

Kotizacije za člane DMSBZT Ljubljana NI  in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Za člane Zbornice – Zveze (člani ostalih regijskih strokovnih društev), kotizacija znaša 50 € z vključenim DDV-jem za posameznega udeleženca. Ne – člani 100 € z vključenim DDV-jem za posameznega udeleženca.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Nada Sirnik.

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi

Za področje osebnostnega razvoja podpredsednica za interesne dejavnosti pri DMSBZT Ljubljana
Nada Sirnik

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima