Zdravstvena nega in obravnava pacientov v ambulanti za bolezni ščitnice in na kliniki za nuklearno medicino


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana vabi svoje člane na

klinično popoldne,

ZDRAVSTVENA NEGA IN OBRAVNAVA PACIENTOV V AMBULANTI ZA BOLEZNI ŠČITNICE IN NA KLINIKI ZA NUKLEARNO MEDICINO

ki bo v četrtek 25. aprila 2024 s pričetkom ob 15.00 uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana!

Program:

15.00 – 15.15 Prijava udeležencev
15.15 – 15.20 Pozdravne besede in predstavitev izobraževanja, Marija Maja Vidrih
15.20 – 15.40 Predstavitev klinike za Nuklearni medicino, Klemen Tomšič, dipl. zn.
15.40 – 16.10 Varstvo pred ionizirajočimi sevanji v nuklearni medicini, Urša Beguš, mag. medicinske fizike
16.10 – 16.30 Predstavitev ambulante za bolezni ščitnice, Biserka Pajnič, dipl. m. s.
16.30 – 17.00 Obravnava bolnika v ambulanti za bolezni ščitnice, Erika Predalič, dipl.m.s.
17.00 – 17.20 ODMOR
17.20 – 17.50 Zdravljenje in zdravstvena nega bolnika z radiojodom, Mojca Korbun,dipl. m.s.
17.50 – 18.10 Zdravljenje in zdravstvena nega bolnikov s hipotirozo, Urška Kavčič, s.m.s.
18.10 – 18.30 Nega bolnikov z nevroendokrinim tumorjem z Lul77, Nina Gregorčič, dipl.m. s.
18.30 – 19.00 Razprava in zaključek, Marija Maja Vidrih, dipl.m.s.

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Erika Predalič in Marija Maja Vidrih.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice ali po e-pošti do 18.04.2024 oziroma do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 30.

Izobraževanje je namenjeno članom Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana.

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com.
Vljudno vabljeni

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:
Marija Maja Vidrih

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima