Zdravstvena nega pacientov na KNM


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
vabi svoje člane na klinično popoldne,

ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTOV NA KNM

ki bo v četrtek 28.03.2024 s pričetkom ob 15.00 uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta14, Ljubljana

Program

15.00 – 15.15 Prijava udeležencev

15.15 – 15.20 Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja, Maja Vidrih

15.20 – 15.50 PREDSTAVITEV KLINIKE ZA NUKLEARNO MEDICINO, Klemen Tomšič, dipl.zn

15.50 – 16.30 VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI NUKLEARNO MEDICINSKIH PREISKAVAH, Lilijana Žakelj, dipl.m.s., Irena Senčar, dipl.m.s.

16.30 – 17.00 KONVENCIONALNE NUKLEARNO MEDICINSKE PREISKAVE IN SODELOVANJE MEDICINSKIH SESTER, Klemen Tomšič, dipl.zn.

17.00 – 17.20 ODMOR

17.20 – 18.00 VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI SCINTIGRAFIJI SRCA, Angelca Kunst, dipl.m.s.

18.20 -19.00 VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI PET CT PREISKAVSH, Predrag Sekulič, dipl.zn.

19.00 -19.30 JEDRSKE NESREČE, Liljana Žakelj, dipl.m.s.

19.30 -19.45 Čas vaša vprašanja in diskusijo, zaključne besede, Maja Vidrih

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima,,Erika Predalič in Maja Vidrih.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice ali po e-pošti na spletni strani DMSBZT Ljubljana ali drustvomedsesljubljana@gmail.com do 20.03.2024 oziroma do zasedenosti mest (30). Izobraževanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana.

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:
Maja Vidrih

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima