Zdravstvena nega s področja rekonstruktivne kirurgije in opeklin


Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

vabi svoje člane  na klinično popoldne,

ZDRAVSTVENA NEGA S PODROČJA REKONSTRUKTIVNE KIRURGIJE IN OPEKLIN

ki bo v četrtek 23.03.2023 s pričetkom ob 14.45 uri v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta14, Ljubljana

Program

14.45 – 15.00   Prijava udeležencev

15.00 – 15.10  Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja, Maja Vidrih

15.10 – 15.30    OPEKLINSKA POŠKODBA IN PRVA POMOČ, Nataša Žakelj, dipl.m.s.

15.30 – 15.50   AMBULANTNA OBRAVNAVA OPEKLINSKIH RAN, Mateja Košir, dipl.m.s.

15.50-16.10      SPREJEM OPEČENEGA V BOLNIŠNICO, Tina Zorec, dipl.m.s.

16.10 -16.30   ODMOR

16.30-17.00     BOLNIŠNIČNA OBRAVNAVA POŠKODOVANCA Z OPEKLINAMI, Nataša Rigler, viš.med.ses., uni.dipl.pedag.

17.00-17.20    ZDRAVSTVENA NEGA OPEKLINSKE RANE V BOLNIŠNICI, Mateja Košir, dipl.m.s.

17.20-17.30    ODMOR

17.30 – 17.50  REKONSTRUKCIJA DOJKE PO KARCINOMU Z LASTNIM TKIVOM, Andreja  Dreo, dipl.m.s.

17.50 – 18.00 REKONSTRUKCIJA DOJKE Z VSADKI, Andreja Dreo, dipl.m.s.

18.00- 18.10  Čas za vaša vprašanja in diskusijo, zaključne besede, Maja Vidrih

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Nataša Rigler  in Maja Vidrih.

Proogram je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice do 18. 03. 23  oziroma do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 30.

Kotizacije za člane DMSBZT NI  in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali  irma.kiprijanovic@gmail.com.

Vljudno vabljeni

Koordinatorica kliničnih popoldnevov:
Maja Vidrih

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima